Citas interesantes

Toda opresión crea un estado de guerra.

Simone de Beauvoir

<< >>