Category Archives: Bulletin

Třídní válka 13/2021: „Rojavská revoluce“? „Protistátní“? „Antikapitalistická“? Nebo nová mystifikace?

| Čeština | English | Français | PDF | „Rojavská revoluce“? „Protistátní“? „Antikapitalistická“? Nebo nová mystifikace? Základní otázka všech revolucionářů ve vztahu k Rojavě zní následovně: Je to, co někteří nazývají „Rojavská revoluce“, opravdu sociální revoluce nebo lépe řečeno, je součástí … Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus, Maghreb - Mašrek, Třídní boj ve Světě | Tagged , | Comments Off on Třídní válka 13/2021: „Rojavská revoluce“? „Protistátní“? „Antikapitalistická“? Nebo nová mystifikace?

Class War 13/2021: “Rojava Revolution”? “Anti-State”? “Anti-Capitalist”? Or a new mystification?

| Čeština | English | Français | PDF | “Rojava Revolution”? “Anti-State”? “Anti-Capitalist”? Or a new mystification? The essential question we should ask ourselves about Rojava is the following one: Is what some call the “Rojava Revolution” really a social … Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, Class struggle in the world, English, Internationalism, Maghreb - Mashrek, Our translations | Tagged , | Comments Off on Class War 13/2021: “Rojava Revolution”? “Anti-State”? “Anti-Capitalist”? Or a new mystification?

Guerre de Classe 13/2021 : « Révolution au Rojava » ? « Antiétatique » ? « Anticapitaliste » ? Ou encore une nouvelle mystification ?

| Čeština | English | Français | PDF | « Révolution au Rojava » ? « Antiétatique » ? « Anticapitaliste » ? Ou encore une nouvelle mystification ? La question essentielle que nous devons nous poser à propos du Rojava est la suivante : ce que d’aucuns appellent la « Révolution … Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Internationalisme, Maghreb - Machrek | Tagged , | Comments Off on Guerre de Classe 13/2021 : « Révolution au Rojava » ? « Antiétatique » ? « Anticapitaliste » ? Ou encore une nouvelle mystification ?

Guerre de Classe 12/2021 : Au-delà du noir et blanc – Révolte de classe contre la violence de l’État aux USA

| English | Čeština | Français | PDF | Au-delà du noir et blanc : révolte de classe contre la violence de l’État aux USA C’était le 25 mai 2020, George Floyd est assassiné par la police de Minneapolis, dans le … Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Internationalisme | Comments Off on Guerre de Classe 12/2021 : Au-delà du noir et blanc – Révolte de classe contre la violence de l’État aux USA

Třídní válka 12/2021: Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA

| English | Čeština | Français | PDF | Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA 25. května 2020 policie v Minneapolis v Minnesotě zavraždila George Floyda a zažehla jiskru, … Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus, Třídní boj ve Světě | Comments Off on Třídní válka 12/2021: Za hranicemi černé a bílé: Třídní vzpoura proti státnímu násilí v USA

Class War 12/2021: Beyond Black and White – Class rebellion against violence of the State in USA

| English | Čeština | Français | PDF | Beyond Black and White – Class rebellion against violence of the State in USA It was May 25, 2020, police in Minneapolis, Minnesota had murdered George Floyd and thus provided the … Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, Class struggle in the world, English, Internationalism | Comments Off on Class War 12/2021: Beyond Black and White – Class rebellion against violence of the State in USA

Třídní válka 11/2020: Kapitalismus zabíjí

| English | Français | Čeština | PDF | Třídní boj v dobách pandemie Rok 2019 byl rokem celosvětového třídního hnutí takového rozsahu a intenzity, jakou jsme neviděli po celá desetiletí, snad dokonce od vlny revolučních bojů v šedesátých a sedmdesátých letech. Kapitalistická normalita … Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Coronavirus, Internacionalismus, Třídní boj ve Světě | Comments Off on Třídní válka 11/2020: Kapitalismus zabíjí

Třídní válka 10/2019: „Žluté vesty“

| Français | English | Ceština | PDF | „Jsme tu / Jsme tu“ „Za čest pracujících / A za lepší svět“ Poznámka TV: Českou verzi našeho druhého bulletinu zaměřeného na boje známé jako „gilets jaunes“ posíláme do světa s velkým … Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus, Třídní boj ve Světě | Tagged , | Comments Off on Třídní válka 10/2019: „Žluté vesty“

Guerre de Classe 11/2020 : Le Capitalisme Tue

| English | Français | Čeština | PDF | Les luttes de classe en temps de pandémie L’année 2019 a été une année de mouvement de classe mondial d’une ampleur et d’une intensité jamais vues depuis des décennies, peut-être depuis … Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Coronavirus, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Internationalisme | Comments Off on Guerre de Classe 11/2020 : Le Capitalisme Tue