Category Archives: Bulletin

Třídní válka 07/2018: Letecké údery na Sýrii! Třetí světová válka? Show nebo realita? Žádnou válku kromě třídní války!

| Čeština | English | Français | PDF | 14. dubna 2018 nám velká buržoazní média (která vyjadřují a materializují třídní zájmy našich vykořisťovatelů a utlačovatelů všech frakcí bez ohledu na případné rozdíly) údery válečné propagandy oznámila, že koalice tří největších světových … Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus, Maghreb - Mašrek | Comments Off on Třídní válka 07/2018: Letecké údery na Sýrii! Třetí světová válka? Show nebo realita? Žádnou válku kromě třídní války!

Class War 07/2018: Airstrikes On Syria! Third World War? Show Or Reality? No War But The Class War!

| Čeština | English | Français | PDF | On April 14th, 2018, the big bourgeois media (which express and materialize the class interests of our exploiters and oppressors, all factions taken into account despite the conjuncture divergences that differentiate … Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, English, Internationalism, Maghreb - Mashrek | Comments Off on Class War 07/2018: Airstrikes On Syria! Third World War? Show Or Reality? No War But The Class War!

Guerre de Classe 07/2018 : Frappes aériennes en Syrie ! Troisième guerre mondiale ? Show ou réalité ? Une seule guerre, la guerre de classe !

| Čeština | English | Français | PDF | Ce 14 avril 2018, les grands médias bourgeois (qui expriment et matérialisent les intérêts de classe de nos exploiteurs et oppresseurs, toutes fractions confondues malgré les divergences conjoncturelles les différenciant) nous … Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Français, Internationalisme, Maghreb - Machrek | Comments Off on Guerre de Classe 07/2018 : Frappes aériennes en Syrie ! Troisième guerre mondiale ? Show ou réalité ? Une seule guerre, la guerre de classe !

Guerra de Clases 06/2018: ¡De Gaza a Irán y al resto del mundo… abajo los explotadores!

| Čeština | English | Français | Español | PDF | “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.”[1] Desde la supresión y cooptación del último intento revolucionario … Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Boletín ES, Bulletin, Español, Other languages | Tagged | Comments Off on Guerra de Clases 06/2018: ¡De Gaza a Irán y al resto del mundo… abajo los explotadores!

Třídní válka 06/2018: Od Gazy po Irán a na celém světě… Pryč s vykořisťovateli!

| Čeština | English | Français | Español | PDF | „Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů.“[1] Poté, co byl v 60. a 70. letech minulého století potlačen a kooptován poslední revoluční pokus, je ideologická dominance buržoazie ve velké části světa … Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština, Internacionalismus, Třídní boj ve Světě | Tagged | Comments Off on Třídní válka 06/2018: Od Gazy po Irán a na celém světě… Pryč s vykořisťovateli!

Guerre de Classe 06/2018 : De Gaza à l’Iran et au monde entier… À bas les exploiteurs !

| Čeština | English | Français | Español | PDF | « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire des luttes de classes. »[1] Depuis la répression et la cooptation de la dernière tentative révolutionnaire mondiale dans les … Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Français, Guerre de Classe, Internationalisme | Tagged | Comments Off on Guerre de Classe 06/2018 : De Gaza à l’Iran et au monde entier… À bas les exploiteurs !

Class War 06/2018: From Gaza to Iran to the whole World… Down with the exploiters!

| Čeština | English | Français | Español | PDF | “The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.”[1] Since the suppression and co-optation of the last global revolutionary attempt in the 60’s and the … Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, Class struggle in the world, English, Internationalism, Maghreb - Mashrek | Tagged | Comments Off on Class War 06/2018: From Gaza to Iran to the whole World… Down with the exploiters!

Guerra de Clases 05/2016: Sobre la muerte de Fidel Castro

| Čeština | English | Français | Español | PDF La televisión nacional cubana anunció el pasado 26 de noviembre de 2016 la muerte de Fidel Castro, a la edad “venerable” de 90 años. Este viejo chapado a la antigua … Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Boletín ES, Bulletin, Español, Other languages | Tagged , , | Comments Off on Guerra de Clases 05/2016: Sobre la muerte de Fidel Castro

Třídní válka 05/2016: Na okraj smrti Fidela Castra…

| Čeština | English | Français | PDF Kubánská národní televize oznámila 26. listopadu 2016 smrt Fidela Castra, zesnuvšího v „úctyhodném“ věku devadesáti let Fidel Castro. Tohoto starého kontrarevolučního páprdu teď bude oslavovat jak Kuba, která vyhlásila devítidenní státní smutek, … Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština | Tagged , , | Comments Off on Třídní válka 05/2016: Na okraj smrti Fidela Castra…

Class War 05/2016: On the margins of Fidel Castro’s death…

| Čeština | English | Français | PDF The Cuban national television has just announced this November 26th, 2016 the death of Fidel Castro, who died at the “venerable” age of 90. This counterrevolutionary old fogey will be celebrated in … Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, English | Tagged , , | Comments Off on Class War 05/2016: On the margins of Fidel Castro’s death…