Towards an International Meeting in Kurdistan | English | Français | Español | Italiano | Nederlands | Deutsch | العربية | کوردی |

We received and publish…

| English | Français | Español | Italiano | Nederlands | Deutsch | العربية | کوردی |

In front of the expansion of the Middle-East War and the new Iran-Iraq revolutionary waves:

Towards an International Meeting in Kurdistan

Comrades,

In the last decades, the capitalist society as a whole is splitting up more and more into two great hostile armies directly facing each other: Bourgeoisie and Proletariat. Our epoch, the epoch of the deepening of the global industrial and commercial crisis and thereby increasing class struggle around the world has already passed various stages of development, through which the proletariat has exceeded its first stage of the isolated and sporadic phenomena. The growth of the class war will more and more take on an increasingly international form. And despite of the capitalist war in the Middle East, and new attempts by global capitalism to widen the circle of the war under the pretext of striking Iran’s nuclear weapons, proletariat in Iran has joined-up the current international wave of class struggle. The strikes and demonstrations in Iran have spread to over 249 cities in all of Iran’s 31 provinces. These revolutionary waves did not set an end in Iran, before the proletariat in Iraq entered this historical wrestling ring.

In July 2018, a new wave of the class struggle in Iraq, with 30 victims killed and 700 injured during the past 10 days, more than 50 police and security men were wounded – proletariat in Iraq too started moving towards the universal scene of the class struggle. During the same week, demonstrations erupted in all towns and cities in central and south Iraq, where dozens of demonstrators were wounded, and hundreds arrested. Demonstrators had attacked a courthouse, governorate headquarters, headquarter of Iraqi Hezbollah in Najaf, setting their office on fire and causing air traffic to be suspended. Demonstrators in Najaf occupied the international airport and set fire to the municipality buildings. The government cut off the Internet and blocked social media and has issued a nationwide order security forces on high alert aiming to stem the revolutionary movement. On the contrary, the city of Baghdad joined-up the movement. Finally, the movement showed its development in repeatedly attempts for establishment of the committees in Bagdad which is an attempt to coordinate the demonstrations all over the country.

Continue reading

Posted in Blog - english, Blog - french, Blog - other languages, Class struggle in the world, Dans le Monde Une Classe En Lutte, Deutsch, English, Español, Français, Internationalism, Internationalisme, Italiano, Maghreb - Machrek, Maghreb - Mashrek, Nederlands, Other languages, العربية, کوردی | Tagged , , | Comments Off on Towards an International Meeting in Kurdistan | English | Français | Español | Italiano | Nederlands | Deutsch | العربية | کوردی |

دژی کەتەسترۆفەکانی سەرمایەداریی

| Español | Čeština | English | Français | کوردی | PDF |

لە هەموو شوێنێک، بەردەوام کەتەسترۆفەکانی کاپیتالیزم، چڕتر دەبنەوە، ئەمەیش گەیشتۆتە ئاستێکی ئەوەندە بەرز کە تادێت ناکۆکتر دەبێت لەگەڵ ژیاندا لەسەر گۆی زەی. جەنگ بەقووڵایی جیهاندا بڵاودەبێتەوە، برسێتیەکی فراوان، چڕتر بوونەوەی چەوساندنەوە، زنجیرەیەکی بەردەوام لە حاڵەتی خۆکوشتن، بە شت کردنی هەموو پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان، زەبروزەنگ لەنێوان پرۆلێتاریاداو دژی پرۆلێتاریا (زەبروزەنگی سێکسی، زەبروزەنگی ڕەگەزپەرستی، زەبروزەنگ دژی مناڵ و پیر …)، پڕبوونی زیندانەکان، کاولکردنی زەوی، خۆراکێکی تا بڵێی ژەهراوی، وێرانکردنی تەندروستی، هتد. هەرگیز دوژمنایەتی نێوان سەرمایەداری و ژیان ئەوەندەی ئێستا زیانبەش نەبووە. وە هەرگیز پێویستیی بە دەستوبردی شۆڕشی کۆمەڵایەتی و مەیلی قبوڵ کردنی، وەک ئێستا کەم نەبووە.

Continue reading

Posted in Bulletin, Other languages, کوردی | Comments Off on دژی کەتەسترۆفەکانی سەرمایەداریی

K připomenutí výročí proletářských bojů roku 1968 ve Francii

Před padesáti lety otřásala světem vlna třídního boje. Někde víc, někde míň, ale v každém případě dost na to, aby měla naději vyvolat ze záhrobí ono strašidlo komunismu. Ale taky tolik nedokonalá, plná slabin, programových kompromisů, falešných iluzí a falešných přátel revoluční třídy, že nakonec skončila poražena, rekuperovaná kapitálem, redukovaná na příjemnou či nepříjemnou (podle potřeby) vzpomínku.

Třídní boj hořel v onom roce i napříč Evropou – ve Francii, Itálii, Polsku,… Následující příspěvek není ani popis, ani analýza těchto událostí. Jeho prostřednictvím si chceme pouze připomenout dva momenty proletářského boje roku 1968, dvě zastavení v procesu třídního zápasu v jednom z jeho center, ve Francii.

První z nich můžeme označit za svého druhu leitmotiv událostí z května a června 1968. Píseň La vie s’écoule, la vie s’enfuit (Život nám uplývá, život nám utíká) se poprvé objevila na desce Pour en finir avec le travail (Skoncovat s prací) v roce 1974 ve společnosti dalších „písní revolučního proletariátu“, většinou radikálních remaků klasických songů francouzské populární hudby. Svým vznikem však spadá do předchozí dekády a svým obsahem také proletářské boje 60. let vystihuje: námezdní práce, která nám bere život, společnost spektáklu, boj jako jediný prostředek ke zničení kapitalismu a přerodu proletariátu ve skutečnou lidskou komunitu. Jestliže nějaká píseň skutečně vystihuje ducha proletářského boje v roce 1968, pak je to právě tato.

Continue reading

Posted in 1968, Activity of the group - Czech, Čeština | Comments Off on K připomenutí výročí proletářských bojů roku 1968 ve Francii

Venezuela: Capitalismo e Lotta di Classe

| Español | Čeština | English | Français | Magyar | Portugûes | Italiano | PDF |

Fonte in spagnolo:
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/

Le tre prese di posizione elencate in seguito sono state pubblicate dal 2013 al 2015 da vari compagni di lotta. Nonostante siano trascorsi due anni da allora, siamo convinti che il loro contenuto non è obsoleto e, al contrario, il bilancio che ne emerge corrisponde abbastanza a quanto è accaduto negli ultimi tempi in quelle terre del mare Caraibico.

Come è comune conoscenza, i materiali che pubblichiamo in questo blog hanno sempre mirato a uscire dalla ruota ideologica che è presente nei media di destra e di sinistra. Se la nostra realtà locale generalmente ci mette in ombra, ciò che accade al di fuori dei nostri confini lo fa ancora di più. Tuttavia, è inutile rinunciare a tutti gli sforzi per suscitare critiche, divulgarle e discuterne.

Contributi di questo tipo non vanno intesi come definitivi, ma come sforzi che fanno parte di un processo continuo, semplici (ma necessari) contributi per forgiare lotte alternative proprie, autonome e veramente rivoluzionarie della critica radicale. Ovviamente, dare una risposta puntuale a tutte le implicazioni che riguardano il campo pratico della lotta, così come agli innumerevoli compiti necessari per organizzarla; non si risolveranno in poche righe scritte, né si raggiungeranno meccanicamente o nel breve termine, tanto meno con il volontariato immediato. Costanti fallimenti e devastazioni dovranno verificarsi sulle strade per scorgere i progressi.

Continue reading

Posted in Blog - other languages, Bulletin, Italiano, Other languages | Tagged | Comments Off on Venezuela: Capitalismo e Lotta di Classe

Třídní válka 08/2018: Proti kapitalistické katastrofě

| Español | Čeština | English | Français | PDF |

Kapitalistická katastrofa se na celém světě projevuje stále intenzivněji a dosahuje rozměrů čím dál tím víc neslučitelných s životem na této planetě. Po celé zeměkouli se šíří válka, masové hladomory, zintenzivňuje se vykořisťování, dochází ke kaskádám sebevražd, komodifikaci všech sociálních vztahů, násilí mezi proletáři a proti proletářům (sexistické a rasistické násilí, násilí na dětech a proti starším…), sledujeme přecpané věznice, ničení Země, jíme stále toxičtější potraviny, ničíme si zdraví atd. Antagonismus mezi kapitalismem a životem se nikdy neprojevoval v tak ničivé podobě. A nikdy také neexistovala tak velká disproporce mezi naléhavou nutností sociální revoluce a tak malým úmyslem tuto nutnost naplnit.

Jediný subjekt schopný vyřešit dnešní problémy prostřednictvím radikální transformace společnosti, tedy proletariát, se jeví neschopný celou tuto katastrofu ukončit. Navzdory tomu, že ji zažívá na vlastní kůži, navzdory tomu, že se znovu a znovu bouří proti svým životním podmínkám a vyvolává společenské výbuchy, které otřásají sociálním smírem tu na tom, tu na onom místě, tak jako v Iránu nebo Nikaragui, navzdory tomu všemu existuje celá řada faktorů, které tomuto subjektu brání, aby se potvrdil jako mezinárodní síla, aby uskutečnil své revoluční řešení oněch obrovských problémů, kterými trpíme.

Continue reading

Posted in Activity of the group - Czech, Bulletin, Bulletin CS, Čeština | Comments Off on Třídní válka 08/2018: Proti kapitalistické katastrofě

Class War 08/2018: Against the capitalist catastrophe

| Español | Čeština | English | Français | PDF |

The capitalist catastrophe continues to intensify everywhere, reaching heights increasingly more incompatible with life on the planet. War spread across the length of the world, massive starvation, the intensification of exploitation, an uninterrupted cascade of suicides, objectification of all social relations, violence between and against proletarians (sexist violence, racist violence, violence against children and the elderly…), packed jails, the destruction of the Earth, increasingly more toxic food, the destruction of health, etc. The antagonism between capitalism and life has never been so devastating. Neither has there ever been such a large disproportion between the imperious necessity of a social revolution and the little intention of assuming it.

The only subject capable of solving the problems of today through a radical transformation of the society, the proletariat, shows itself incapable of putting an end to all this catastrophe. In spite of what it endures and experiences in the flesh, in spite of rebelling over and over again against the living conditions that it endures, provoking social explosions which cause the social peace to tremble in one place or another, like what we have experienced in Iran or Nicaragua, there exists a whole series of factors which impede this subject from affirming itself as an international force in order to impose its revolutionary solution to the huge problems from which we suffer.

Continue reading

Posted in Activity of the group - English, Bulletin, Bulletin EN, English | Comments Off on Class War 08/2018: Against the capitalist catastrophe

Guerre de Classe 08/2018 : Contre la catastrophe capitaliste

| Español | Čeština | English | Français | PDF |

La catastrophe capitaliste continue à s’intensifier partout, atteignant des niveaux toujours plus incompatibles avec la vie sur la planète. Guerre généralisée partout dans le monde, famine massive, intensification de l’exploitation, cascade ininterrompue de suicides, réification de toute relation sociale, violence entre et contre les prolétaires (exploitation, concurrence, guerres, déportations et répression), prisons surpeuplées, destruction de la Terre, alimentation chaque fois plus toxique, destruction de la santé, etc. L’antagonisme entre le capitalisme et la vie n’a jamais été aussi dévastateur. Il n’y a non plus jamais eu une disproportion aussi grande entre l’impérieux besoin d’une révolution et le peu de tentative de l’assumer.

L’unique sujet capable de donner une solution aux problèmes d’aujourd’hui grâce à une transformation radicale de la société, le prolétariat, se montre incapable d’en finir avec toute cette catastrophe. Malgré ce qu’il subit et vit dans sa chair, malgré qu’à l’une ou l’autre occasion, il se rebelle contre les conditions de vie qu’il subit, qu’il provoque des explosions sociales qui font chanceler la paix sociale dans l’un ou l’autre endroit, comme celles que nous vivons récemment en Iran ou au Nicaragua, il existe tout un ensemble de facteurs qui empêchent ce sujet de s’affirmer en tant que force internationale pour imposer sa solution révolutionnaire face aux grands problèmes dont nous souffrons aujourd’hui.

Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Bulletin, Bulletin FR, Français | Comments Off on Guerre de Classe 08/2018 : Contre la catastrophe capitaliste

Guerra de Clases 08/2018: Contra la catástrofe capitalista

| Español | Čeština | English | Français | PDF |

La catástrofe capitalista sigue agudizándose en todas partes, alcanzando cotas cada vez más incompatibles con la vida en el planeta. Guerra generalizada a lo largo del mundo, hambruna masiva, intensificación de la explotación, cascada ininterrumpida de suicidios, cosificación de toda relación social, violencia entre y contra proletarios (violencia sexista, violencia racista, violencia contra niños y viejos…), cárceles atiborradas, destrucción de la Tierra, alimentación cada vez más tóxica, destrucción de la salud, etc. El antagonismo entre el capitalismo y la vida nunca fue tan devastador. Tampoco hubo nunca una desproporción tan grande entre la imperiosa necesidad de una revolución social y la poca tentativa de asumirla.

El único sujeto capaz de dar solución a los problemas de hoy mediante una transformación radical de la sociedad, el proletariado, se muestra incapaz de acabar con toda esa catástrofe. Pese a lo que padece y vive en sus carnes, pese a que una y otra vez se rebela contra las condiciones de vida que sufre, provocando estallidos sociales que hacen tambalear la paz social en tal o cual lugar, como los que recientemente vivimos en Irán o Nicaragua, existen toda una serie de factores que impiden a ese sujeto afirmarse como fuerza internacional para imponer su solución revolucionaria ante los grandes problemas que hoy padecemos.

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Boletín ES, Bulletin, Español, Other languages | Comments Off on Guerra de Clases 08/2018: Contra la catástrofe capitalista

Guerra de Clases 07/2018: ¡Bombardeos en Siria! ¿Tercera Guerra Mundial? ¿Show o realidad? ¡Ninguna guerra sino la guerra de clases!

| Čeština | English | Français | Español | PDF |

El 14 de abril de 2018, los grandes medios burgueses (que expresan y materializan los intereses de clase de nuestros explotadores y opresores de todas las facciones a pesar de las divergencias coyunturales que los diferencian) nos anunciaron con grandes golpes de propaganda bélica que una coalición de tres de las potencias más grandes del mundo (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) han realizado bombardeos nocturnos contra varios objetivos “estratégicos” en Siria, en represalia por el ataque químico presuntamente perpetrado por el régimen baasista, apoyado militarmente, económicamente, políticamente y diplomáticamente por Rusia e Irán. Es bastante “cómico” y “escandaloso” que estos gánsteres capitalistas claman defender a los “poblaciones civiles”, víctimas de la lógica morbosa que gobierna este mundo, especialmente cuando sabemos muy bien que, por ejemplo, los EE.UU. tienen el más poderoso complejo militar-industrial del planeta, así como las más gigantescas reservas de armas de destrucción masiva. En los últimos años, los Estados Unidos no solo han contaminado regiones enteras de la ex Yugoslavia e Iraq con el uso generalizado de municiones de “uranio empobrecido”, lo que ha provocado un aumento drástico en el número de cánceres para las poblaciones locales, sino que también sacrificaron a sus propios soldados expuestos a los efectos devastadores de tales armas.

Una vez más, en esa ocasión, el espectro de una tercera guerra mundial fue blandido frente a los ojos asombrados de miles de millones de proletarios, destacando la posibilidad de una conflagración militar entre los Estados Unidos y Rusia. Parece obvio para todas las mentes sanas y algo críticas que la versión oficial que se utilizará como justificación para estos ataques aéreos no se sostiene y no tiene sentido. Ni a los capitalistas estadounidenses, británicos y franceses, ni a los capitalistas rusos, sirios o iraníes les importa un comino el destino de los proletarios aplastados por las tormentas de bombas, misiles, balas, gas y otros alegres artilugios producidos por el Edén capitalista. La razón fundamental de todo este espectáculo es la preparación ideológica y psicológica de las masas de proletarios atomizados en su condición de ciudadanos hacia el futuro y la realidad inevitable de la guerra generalizada.

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Boletín ES, Bulletin, Español, Other languages | Comments Off on Guerra de Clases 07/2018: ¡Bombardeos en Siria! ¿Tercera Guerra Mundial? ¿Show o realidad? ¡Ninguna guerra sino la guerra de clases!