Žluté vesty!? Několik postojů

IV. dějství: Zmocněme se Paříže! (video)

 

Žluté vesty. Konec prvního kola?

Od III. dějství, vrcholného momentu hnutí pokud jde o intenzitu blokád a nepokojů, spustila vláda svůj aparát k potlačování sociálních bouří jako nikdy předtím. Oprášila staré manuály o umění vést válku proti vlastnímu obyvatelstvu, i o tom, jak jej klamat.

Pokud se moci skutečně podařilo dostat pod kontrolu V. dějství, nestalo se tak bez, možná trvalého, poškození její „demokratické“ fasády. Pokud jde o věrnost lidu jeho vládcům, otevřeně lhát, falšovat fotografie a čísla, zatknout a zranit tolik demonstrantů nebo jim jednoduše zakázat masivní protest, se neobešlo bez následků.

Použití síly

89 000 policistů nasazených po celém francouzském území dva víkendy za sebou. 9 000 jen v samotné Paříži. Připomeňme, že je to poprvé v historii, kdy Francie používá v hlavním městě obrněná vozidla. Jen během IV. dějství bylo zatčeno více než 2 000 lidí. Velká část z nich preventivně, jen za držení ochranných pomůcek jako jsou masky proti prachu. Stovky lidí byly zraněny. V paměti zůstanou vyryty desítky obrazů – policisté v civilu, kteří bez přestání střílí na demonstranty a novináře schovávající se za zdí, nebo ony utržené ruce.

Nemůžeme si pomoci, abychom v takovém násilí neviděli politickou vůli zastrašit demonstranty, vyděsit je, odradit je od toho, aby se vydali do ulic. Přesto se tisíce lidí opět sešly v hlavním městě k V. dějství. Vedle této rozsáhlé, mediálně široce pokryté, zastrašující operace, bylo uzavřeno 50 stanic metr a přístup do vnitřní Paříže zablokován, což znemožnilo doslova tisícům lidí, kteří přijeli autobusy, aby manifestovali. A těm, kteří dokázali překonat všechny překážky tohoto překážkového běhu, zabavovali dokonce i žluté vesty.

Manipulace s médii

Macronův projev, i když byl široce kritizován, měl přece jen pacifikační účinek. Na všech titulních stranách jsme mohli číst „SMIC zvýšen o 100 eur“ či „ bylo dosaženo významného pokroku“. Bylo by těžké probírat bod po bodu každé z těchto prohlášení, ale to o SMICu je pravděpodobně to nejabsurdnější.

Ve skutečnosti je to „prémie za zaměstnání“ (a nikoli SMIC), co se zvýšilo o 100 eur (a velká část tohoto navýšení byla v každém případě naplánována již dříve) a týká se pouze 25% těch, kterých se týká SMIC [tj. těch, kteří pobírají minimální mzdu] (těch, jejichž daňové odvody za celou domácnost jsou pod určitou kvótou a kteří mohou této prémie skutečně využít). Další povedené lumpárny vědomě rozšiřovala řada velkých televizních kanálů. Je jen otázkou času, kdy se všichni podvedení naštvou a co kdo ví, co bude potom.

Politováníhodná událost, k níž došlo minulý týden ve Štrasburku, se také stala objektem sprosté instrumentalizace proti hnutí. Vedle debat okolo konspiračních teorií, které zaznamenaly skupiny žlutých vest na Facebooku, se vláda této aféry zmocnila nejen proto, aby posílila obvyklou stigmatizaci muslimské populace a přitvrdila obvyklý tlak práva a pořádku, ale také proto, aby Žlutým vestám dala za vinu, že svou aktivitou zaměstnávaly pořádkové síly a nepřímo tak onen útok umožnily. Takže kromě toho, že vláda mezi demonstranty šíří strach, hodila jim nyní na triko i vinu za smrtonosný útok. Tím je předem ospravedlněno možné násilí a bití policistů na pokraji sil proti těm, kteří se pokoušejí demonstrovat.

Konec prvního kola?

Ačkoli byly údaje o mobilizaci během V. dějství opět značně podhodnoceny, lze říci, že hnutí zaznamenalo jeden z prvních poklesů intenzity. Účast nevyhnutelně ovlivňuje nadcházející období Vánoc spolu s uplatněním technik k potlačení povstání, jak jsme je objasnili výše. Kruhové objezdy se snaží odolat hrozbám vyklizení. Na hnutí Žlutých vest se začíná projevovat fenomén ochromení, ale jejich hněv se ještě úplně nerozptýlil. Je nepopiratelné, že bude i nadále bublat pod zemí až do dalšího výbuchu (Silvestr?). Při příští chybě, kterou vláda udělá, možná společná zkušenost Žlutých vest povede až k Macronově demisi. Vše, co žilo a nadále žije na kruhových objezdech, blokádách nebo při nepokojích, umožnilo celé řadě lidí znovu získat svou politickou kapacitu, tj. svou schopnost jednat, kterou ani RIC [„Référendum d’initiative citoyenne“, referendum vyvolané občanskou iniciativou] nebude schopno dostat pod kontrolu.

Zdroj ve francouzštině: https://rouendanslarue.net/gilets-jaunes-fin-de-premiere-manche/

Říkali jste, že sociální revoluce je skončená, překonaná, nemožná?!

Kdo jsou žluté vesty, ptají se pokrytecky vládci, novináři a politici. Šéfové, svobodné profese, maloburžoazie, říkají! Ultralevice nebo extrémní pravice, dobrodruzi, profesionální rioteři, šílenci?!!! Směšné pokusy zdiskreditovat žluté vesty: žalostné prostředky proti masovému hnutí!!!

Hlavní slogan žlutých vest “Máme už dost téhle bídy!,” to říká jasně, jsou to ti, kteří už dál nemohou snášet žít z donucení v nedostatku…

Už je to vzpoura ubohých, utlačovaných, vykořisťovaných!

Je to sociální revoluce, která je „na pochodu“!!!

Všechny koaliční síly represe, reformy, vyjednávání, kompromisu a oportunismu nemohly dělat nic: když je to nutné, proletářské masy převezmou směřování své vlastní budoucnosti a začnou tím, že se spojií, budou spolu mluvit, rozhodovat a jednat samy za sebe tak, že se zbaví všech politických a společenských rámců, které třída vlastníků vybudovala, aby jim v tom zabránila.

Nikdy například nezapomeneme, že představitelé všech odborů udělali vše pro to, aby to vypadalo, že žluté vesty jsou fašistické hnutí, rozzuřená maloburžoazie a že jsou vůči dělnické třídě nepřátelské!!! A když se jim to nepodařilo, když se toto hnutí stalo nejdůležitějším proletářským hnutím za dlouhou dobu, učinili vše, aby mu bránili, aby ho zardousili již v počátku a po celou dobu jeho exsitence!

To, co odborům na hnutí žlutých vest vadí, je sebeorganizace a vzbouřenectví, a mohli jsme si toho všimnout po dni společné odborářské akce minulou sobotu – ústředí CGT zůstává vůči hnutí nepřátelské, zatímco místní členové odborů jsou často součástí hnutí žlutých vest, a CGT dbá na to, aby nebyly stávky a hnutí spojovány a odmítá ustavovat dělnické výbory v podnicích. CGT je naprosto proti sebeorganizaci a vzpouře. To si musíme zapamatovat pro budoucnost: ony levicové organizace nebo reformistické odbory nejsou přáteli sociální revoluce, jejíž příliv stoupá…

Ano, je to právě vzbouřenecký charakter žlutých vest, který je staví do opozice ke strejcovskému charakteru hnutí bez budoucnosti, jaká už léta vyvolávají odborářské aparáty, ať už se jedná o spojené odborové svazy nebo o CGT samotnou. Protože dny odborářského nečinu byly pravým opakem tohoto hnutí: nebyly ani mezioborové, ani sebeorganizované, ani nekontrolovatelné, ani ohrožující moc a vládnoucí třídu, ani radikální ve svých cílech a perspektivě, ani výbušné a šířící se, ani pro naše nepřátele v čemkoli nebezpečné.

Odborářské aparáty nikdy nechtěly, aby boj ovládali ti, kteří se na něm podílejí. Nikdy nechtěly, aby byla celá země zablokována, plná barikád nebo vzbouřená. Nikdy nechtěly, aby celá třída vlastníků, všichni, kteří mají z kapitalismu prospěch, zpochybněna. Nikdy nechtěly zevšeobecnit sociální revolty, sjednotit je v jednom hnutí a namířit jej proti vlastníkům, vykořisťovatelům, prospěchářům!!! Nikdy nepřijaly spontaneitu boje a neuznaly schopnost pracujících sami rozhodovat, organizovat se a vést sociální boje bez odborových centrál specializovaných na porážku dělníků.

A nikdy nedovolily, aby se dělnických bojů, jakkoli důležitých a masových, majetné třídy bály, zatímco žlutých vest se nyní obává buržoazie dokonce i za hranicemi! Protože jejich příklad překračuje hranice!!!

Ve společenském obsahu svého boje jsou žluté vesty mnohem radikálnější, než byli levicoví reformisté kdykoli předtím, a to včetně levicové levice, odborů a krajně levicových oportunistů. Zpochybňovat daně, to tihle spořádaní lidé nikdy neučinili! Zpochybňovat banky, to taky ne!

Macron jedním mávnutím ruky odmítl požadavky žlutých vest na více sociálních služeb a méně daní, a označil je za infantilní a nerozumné: „Musíme lidem vysvětlit, na co jdou jejich daně… Pokud to nikdo neudělá, všichni si budou myslet, že je normální, aby byla škola zdarma nebo aby společnost platila za zdravotní péči na konci života.“ Ve skutečnosti nejsou požadavky na méně daní a více veřejných služeb infantilní, ale vyžadují vyvlastnění kapitalistické vládnoucí třídy…

Macron samozřejmě používá násilí […] na demonstracích a blokádách k tomu, aby hnutí odsoudil a morálně ho zdiskreditoval. Ale není skutečné násilí to, čeho se dopouští vlastníci výrobních prostředků a jejich vlády? Nejsou to oni, kteří dotlačili mírné otce rodin zahnané do bídy k tomu, aby se vzbouřili? Nejsou to oni, kdo dotlačil matky rodin, včetně svobodných matek, které si už nemohou dovolit ani ty nejzákladnější výdaje, aby se vrhly na ulici, riskovaly bití obušky a slzný plyn a dokonce zatčení?

Násilí je to, co činí třída vlastníků, když prohlašuje: potřebujeme stále více a více miliard zisků vyždímaných z těch, kteří žijí ze své práce!

Není náhoda, že všichni začínají přirovnávat politickou a sociální situaci majetné třídy a její moci zcela zdiskreditované do té míry, že utlačované a vykořisťované masy spoléhají jen na povstání, aby provedly nutnou změnu, ke starému režimu (Ancien régime)!

Po celé zemi se vytvářejí spojení mezi všemi vykořisťovanými, utlačovanými, semletými, dotlačenými na hranici svých sil. A jedinou skutečnou perspektivou je to, že se dělnická třída zorganizuje do dělnických výborů, shromáždí se v jednotlivých podnicích, bude diskutovat a rozhodovat o svých požadavcích a o svém akčním programu. Tam, kde se to začíná dít, je váhavost odborů rychle překonána…

Pokud Macron a jeho poslanecké mandáty vykořisťovatelů nakonec svým zneužíváním, vydíráním, zpronevěrou, krádežemi a nekonečným vykrucováním založili požár, můžeme říci, že sociální revoluce je jediná věc, kterou neukradli!!!

Během hnutí žlutých vest vede buržoazie své pořádkové síly k potlačení povstání a zvyká tomu i obyvatelstvo… Ale velmi pravděpodobně také vede proletariát směrem ke společenskému povstání!

Brzy znovu objevíme slogan proletářů z Paříže v roce 1871: „Ať žije komuna!“

Zdroj ve francouzštině: https://www.matierevolution.fr/spip.php?article5171

 

Posted in Blog - česky, Čeština, Internacionalismus, Naše příspěvky, Třídní boj ve Světě | Tagged | Comments Off on Žluté vesty!? Několik postojů

Gilets Jaunes !? Quelques prises de positions – Yellow Vests!? Some stances

| ENGLISH | ČEŠTINA |

Acte IV : On prend paris ! (vidéo)

Source : https://rouendanslarue.net/gilets-jaunes-acte-4-on-prends-paris-samedi-8-decembre-video/

 

Gilets Jaunes. Fin de première manche ?

Depuis l’acte III, moment de pic d’intensité du mouvement en termes de blocage et d’émeute, le gouvernement a déployé sa machine contre-insurrectionnelle comme jamais. Il lui a fallu ressortir du placard les vieux manuels sur l’art de faire la guerre à sa population tout comme ceux sur l’art de la tromper.

Si le pouvoir aura effectivement réussi à contenir l’acte V, cela n’aura pas été sans fragiliser peut-être définitivement sa façade « démocratique ». Il n’est pas sans conséquence, en matière de fidélité entre un peuple et ses gouvernants, de mentir ouvertement, de truquer des photos et des chiffres, d’interpeller et de blesser autant de manifestants ou de simplement les interdire massivement de manifester.

L’usage de la force

89 000 policiers déployés sur tout le territoire français deux week-ends de suite. 9 000 pour la seule ville de Paris. Rappelons-le, c’est la première fois de toute son histoire que la France utilise des blindés sur la capitale. Sur le seul acte IV, plus de 2 000 personnes ont été interpellées. Une grosse partie l’ont été préventivement pour simple détention de matériels défensifs tels que des masques anti-poussières. Des centaines de personnes ont été blessées. Ce sont des dizaines d’images qui resteront gravées, celles de policiers en civil, canardant sans répit des manifestants et journalistes retranchés derrière un murée, ou simplement celles des mains arrachées.

Nous ne pouvons nous empêcher de voir dans une telle violence la volonté politique assumée d’intimider les manifestants, de les effrayer, de les dissuader de descendre dans la rue. Pourtant, des milliers de personnes ont de nouveau convergé sur la capitale pour l’acte V. En plus de cette vaste opération de dissuasion largement relayée médiatiquement, 50 stations de métro étaient fermées, les accès à Paris intra-muros bouclés, interdisant littéralement à des milliers de personnes venues en bus le simple fait de manifester. Pour ceux qui auront réussi à outrepasser tous les obstacles de ce parcours du combattant, on leur confisqua même le gilet jaune.

La manipulation médiatique

L’allocution de Macron, bien que largement critiquée, n’aura pas été sans effet pacificateur. Sur tous les gros titres, nous pouvions lire « le SMIC augmenté de 100 euros », « des avancées majeures obtenues ». Il est laborieux de revenir point par point sur chacune de ces annonces, mais celle sur le SMIC est probablement la plus aberrante.

C’est bien la prime d’activité (et non le SMIC) qui a été augmentée de 100 euros (une grosse partie de cette augmentation était de toute façon déjà prévue) et celle-ci ne concerne que 25% des SMICards (ceux dont le foyer fiscal est inférieur à un certain quota et qui peuvent effectivement bénéficier de cette prime). D’autres entourloupes ont été sciemment diffusées par un certain nombre de grandes chaînes. Ce n’est qu’une question de temps pour que tous les bernés ne s’en offusquent, et qui sait comment.

Le triste événement survenu à Strasbourg la semaine passée a lui aussi fait l’objet d’une instrumentalisation indécente à l’encontre du mouvement. Outre les débats qui ont pu émaillé les groupes Facebook de Gilets Jaunes autour de la théorie du complot, le gouvernement s’est ressaisi de cette affaire non seulement pour renforcer la stigmatisation habituelle de la population musulmane, intensifier sa fuite en avant sécuritaire mais aussi faire peser sur les Gilets Jaunes la sur-sollicitation des forces de l’ordre qui a pu indirectement favorisé une telle attaque. C’est ainsi, qu’en plus d’avoir largement disséminé la peur chez les manifestants, on leur rajoutait la culpabilité d’une attaque meurtrière. Dès lors, on justifiait d’avance l’éventuelle violence et les cassages de gueule en règle par des policiers à bout sur ceux qui daignaient aller manifester.

Fin de la première manche ?

Bien qu’une fois encore les chiffres de la mobilisation de l’acte V furent largement sous-estimés, on peut affirmer que le mouvement a enregistré l’une de ses premières baisse d’intensité. L’approche de la période de Noël couplée aux techniques contre-insurrectionnelles explicitées précédemment impactent inévitablement la mobilisation. Les ronds-points tentent de résister aux menaces d’évacuation. C’est un phénomène d’asphyxie qui s’est abattu sur le mouvement Gilet Jaune dont la colère ne s’est absolument pas dissipée. Il est indéniable que cette dernière continuera de gronder souterrainement jusqu’à son prochain soubresaut (soirée du nouvel An ?). Au prochain faux-pas gouvernemental, il n’est pas incertain que l’expérience commune des Gilets Jaunes les portera cette fois jusqu’à la démission de Macron. Tout ce qui s’est vécu et continue de se vivre sur les ronds-points, les blocages ou les émeutes, a permis à tout un peuple de retrouver sa capacité politique, c’est à dire, sa capacité d’agir que même un RIC ne pourra pas contenir.

Source : https://rouendanslarue.net/gilets-jaunes-fin-de-premiere-manche/

 

Finies, dépassées, impossibles, les révolutions sociales, disiez-vous ?!!!

Qui sont les gilets jaunes se demandent hypocritement les gouvernants, les journalistes et les politiciens. Des patrons, des professions libérales, des petits bourgeois, disaient-ils ! Des ultragauches ou des extrême-droites, des aventuriers, des casseurs professionnels, des excités ?!!! Tentatives ridicules de discréditer les gilets jaunes : moyens pitoyables face à un mouvement de masse !!!!

Le principal slogan des gilets jaunes « Y’en a marre de la misère ! » nous le dit : ce sont ceux qui commencent à ne plus supporter de devoir vivre dans le dénuement…

C’est d’ores et déjà une insurrection des misérables, des opprimés, des exploités !

C’est la révolution sociale qui est « en marche » !!!

Toutes les forces coalisées de la répression, de la réforme, de la négociation, de la compromission, de l’opportunisme n’y ont rien pu : quand il le faut, les masses prolétariennes reprennent la direction de leur propre avenir en commençant par se réunir, se parler, décider, agir par elles-mêmes en se passant de tous les encadreurs politiques et sociaux que les classes possédantes s’étaient ingéniées à leur mettre partout pour les entraver.

Nous n’oublierons jamais, par exemple, que les dirigeants de tous les syndicats auront tout fait pour faire croire que les gilets jaunes étaient un mouvement fasciste, de petits bourgeois enragés et hostiles à la classe ouvrière !!! Si cela échoue, si ce mouvement est le plus important mouvement prolétarien depuis longtemps, ils auront tout fait pour l’empêcher, pour le casser dès son démarrage et tout au long !

Ce qui gêne les syndicats dans le mouvement des gilets jaunes, c’est l’auto-organisation et l’insurrection et on ne peut que le remarquer après une journée d’action commune samedi dernier, la CGT centrale restant hostile alors que les militants locaux sont souvent fondus dans le mouvement des gilets jaunes et que la CGT se garde de relier les grèves et le mouvement, et refuse de constituer des comités de travailleurs dans les entreprises. La CGT est absolument contre l’auto-organisation et l’insurrection. Cela doit être retenu pour la suite : ces organisations de gauche ou syndicales réformistes ne sont pas des amis de la révolution sociale qui monte…

Oui, c’est bel et bien le caractère insurrectionnel des gilets jaunes qui s’oppose au caractère pépère et sans lendemain des mouvements initiés par les appareils syndicaux depuis des années, par les intersyndicales comme par la seule CGT. Car les journées d’inaction syndicales étaient tout le contraire de ce mouvement : ni interprofessionnelles, ni auto-organisées, ni incontrôlables, ni menaçantes pour le pouvoir et pour les classes possédantes, ni radicales dans leurs objectifs et leurs perspectives, ni explosives et extensives, ni dangereuses en rien pour nos ennemis.

Jamais les appareils syndicaux n’ont voulu le contrôle de la lutte par ceux qui y participent. Jamais ils n’ont voulu que le pays entier soit bloqué, soit barricadé, soit en révolte. Jamais ils n’ont voulu que l’ensemble de la classe possédante, tous les profiteurs soient mis en cause. Jamais ils n’ont voulu globaliser les révoltes sociales, les unir en un seul mouvement et lancer celui-ci contre les possédants, contre les exploiteurs, contre les profiteurs !!! Jamais ils n’ont accepté la spontanéité de la lutte et reconnu la capacité des travailleurs, en dehors des états-majors syndicaux spécialistes en défaites ouvrières, de décider eux-mêmes, d’organiser eux-mêmes, de mener eux-mêmes les luttes sociales.

Et jamais ils n’ont permis que les luttes ouvrières, aussi importantes et suivies soient-elles, se fassent craindre des classes possédantes alors que les gilets jaunes sont aujourd’hui craints des classes possédantes et même au-delà des frontières ! Car leur exemple s’étend au-delà des frontières !!!

Dans le contenu social de la lutte, les Gilets Jaunes sont bien plus radicaux que ne l’ont jamais été les gauches réformistes, y compris les gauches de la gauche, les syndicats et les extrêmes gauches opportunistes. Mettre en cause les impôts, ces gens bien rangés ne l’ont jamais fait ! Mettre en cause les banques, non plus !

Macron a écarté d’un revers de main les revendications des Gilets pour plus de services sociaux et moins de taxes, qu’il a traitées d’enfantines et de déraisonnables : « On doit expliquer aux gens ce qu’il y a en face de leur impôt… Si personne ne le fait, tout le monde va croire que c’est normal que l’école soit gratuite ou que la collectivité paye quand on arrive en fin de vie. » En fait, les revendications de moins de taxes et de plus de services publics ne sont pas enfantines ; elles nécessitent l’expropriation de la classe dirigeante capitaliste…

Certes, Macron se sert se sert des violences […] dans les manifestations et blocages pour dénoncer le mouvement, le discréditer moralement. Mais la véritable violence n’est-elle pas celle des possédants et de leur gouvernement ? N’est-ce pas eux qui ont poussé des pères tranquilles, acculés à la misère, à se révolter ? N’est-ce pas eux qui ont poussé des mères de familles, y compris des mères célibataires, qui ne peuvent plus disposer du minimum pour les charges qu’ils assument, à se jeter dans la rue, quitte à risquer les coups de matraques et les gaz lacrymogènes et même les arrestations !

La violence, c’est celle des classes possédantes qui clament : il nous en faut toujours plus, plus de milliards de profits sur le dos de tous ceux qui vivent de leur travail !

Ce n’est pas un hasard si tout le monde commence à comparer la situation politique et sociale à celle de l’Ancien Régime, celle d’une classe possédante et de son pouvoir complètement discrédités au point que les masses opprimées et exploitées ne comptent plus que sur l’insurrection pour imposer le changement indispensable !

Dans tout le pays, la liaison est en train de se faire entre tous ceux qui sont exploités, opprimés, écrasés, poussés à bout. Et maintenant, la seule véritable perspective, c’est que la classe ouvrière s’organise en comités de travailleurs, s’assemble dans les entreprises, discute et décide de ses revendications et de son programme d’action. Là où cela commence à se faire, les réticences des syndicats sont vite bousculées…

Si Macron et ses mandats les exploiteurs ont fini par mettre le feu aux poudres par leurs exactions, concussions, détournements, vols et prévarications sans fin, on pourra dire que la révolution sociale est bien la seule chose qu’ils n’auront pas volée !!!

Au cours du mouvement des gilets jaunes, la bourgeoisie entraine ses forces de l’ordre à la répression des insurrections et y habitue la population… Mais elle est en train de mener aussi très surement les prolétaires à l’insurrection sociale !

On pourra bientôt retrouver le slogan des prolétaires parisiens de 1871 : « Vive la Commune ! »

Source : https://www.matierevolution.fr/spip.php?article5171

 

Gilet ou gilet pas ? Il faut de l’essence pour tout cramer

Depuis une semaine maintenant, un mouvement contre la vie chère se dessine sur l’ensemble du territoire français, mais également dans d’autres pays d’Europe. Ce mouvement ne ressemble à rien qu’on ait connu auparavant. Si les premiers indices n’étaient pas des plus réjouissants, la réalisation de ce mouvement doit nous permettre de recalibrer notre position.

Dans un monde qui n’est plus que capitaliste, où l’identité ouvrière a été piétinée depuis longtemps, il est logique que les repères politiques du mouvement ouvrier n’aient pas la côte dans les explosions sociales de la période. Pourtant nous avons tous observé la force subversive des mouvements comme le LKP ou encore le récent embrasement guyanais contre la vie chère. Dans ce mouvement des gilets jaunes, il y a deux étapes que nous devons distinguer pour comprendre l’intérêt de cet évènement : l’apparition et la réalisation.

La plupart des camarades hostiles à la mobilisation des gilets jaunes le sont avant tout parce qu’ils ont choisi de ne pas faire la séparation entre ce qui est dit (discours de légitimité très médiatisé) et ce qui est fait (les pratiques que les différents blocages énoncent). Ce qui, du point de vue la période actuelle, est une erreur. On ne peut pas à la fois critiquer la sclérose des mouvements sociaux traditionnels et rejeter en bloc des espaces de contestation qui, bien que sans repères politiques, mettent en jeu la question de la vie chère, donc de la vie impossible des prolétaires. L’objectif de cette adresse est d’offrir un autre point de vue sur les évènements et de comprendre en quoi, si le mouvement prend le tour de la critique de la vie chère, la présence des partisans de la révolution y est logique.

Apparition

La pétition à l’origine de la mobilisation date de mai 2018. Elle n’a donc pas tout de suite fait le buzz. C’est à la suite d’une nouvelle hausse du prix du carburant que cette pétition prend une ampleur considérable et se transforme en point de départ d’une mobilisation réelle, dans les rues et sur les routes contre la hausse du prix du carburant. Il faut dire qu’en un an, le gazole a pris 24 % d’augmentation, et l’essence 14 %. C’est bien sûr les prolétaires qui sentent le plus clairement cette hausse et voient leur reste à vivre se réduire comme peau de chagrin. Face à la fatalité des fluctuations du cours du pétrole, la principale cible évoquée pour agir sur le prix du carburant a été l’État, lequel a la main sur les différentes taxes qu’il ajoute au prix de marché des carburants, en particulier le gazole. Une lutte contre une nouvelle taxe offre deux déterminants initiaux majeurs : on s’adresse à l’État et on s’y adresse de la façon la plus légitime possible aux yeux de cet État : le citoyen. C’est sur ce terrain que va se développer toute la logorrhée autour de la France, des Français, du Peuple, de Notre Police, des taxes de l’État, de ceux qui paient tout et qui n’ont le droit à rien, de ceux qui ont le droit à tout alors qu’ils ne font rien. C’est typiquement le terrain que les militants d’extrême droite peuvent investir parce qu’il leur permet d’afficher haut et fort leur volonté d’accéder au pouvoir politique, seule issue de leur logiciel. Au même titre que la France Insoumise. C’est d’ailleurs eux qui insistent sur la personne de Macron. Ils veulent tuer le Roi, mais pas les Rois. Nous ne pouvions donc qu’être méfiants d’un tel cocktail, mêlant poujadisme, nationalisme, populisme dans une vague d’expression virtuelle peu ragoûtante, et évidemment interclassiste à la Bonnet Rouge. D’autant que le traitement policier, gouvernemental et médiatique était d’une bienveillance à toute épreuve. Mais nous ne pouvions pas rejeter en bloc quelque chose qui n’avait ni finitude, ni unité. Il fallait attendre de voir. Nous devions prendre le prix de l’essence comme un thermomètre de l’étranglement quotidien des prolétaires, là où d’autres ne voyaient que la grossière démonstration de force des lobbys automobilistes. Déjà nous avions des indices qui pouvaient nous laisser penser que le mouvement des gilets jaunes ouvrait une brèche autour d’une complainte simple : ici on crève. De la dénonciation d’une taxe, on passait surtout aux causes de la dénonciation : la dégradation de nos conditions de vie. C’est à partir de toutes ces lacunes et ces grands absents que nous avons observé la journée du 17.

Réalisation : 17 novembre

Pour la journée du 17 novembre, des milliers de personnes ont quitté leur écran d’ordinateur pour se rencontrer. Aucun doute que de nombreux militants d’extrême droite y étaient, notamment Debout La France, mais en réalité, ils ne pouvaient avancer qu’à couvert parce que leur solution au prix de l’essence ne pouvait apparaître que comme tirée par les cheveux. Dans des bars, des parcs, des parkings de centres commerciaux, les « gilets jaunes » se sont vus pour le mouvement. Pas pour savoir quel était le discours à tenir. Mais pour savoir où et comment ils allaient bloquer. Ce mouvement d’auto-organisation de « citoyens » n’avait déjà pas les mêmes déterminants structurels que Nuit Debout. Nuit Debout parlait. Eux, ils font. Ils bloquent. Plus de 2000 points de blocage le 17, 280 000 personnes qui les tiennent, ce n’est pas rien contrairement à ce que certains racontent (sans appareils syndicaux et donc sans militants professionnels). On ne vous parle pas de défilés syndicaux, on parle d’action. Certes l’attitude de la police est pour beaucoup dans l’effectivité des blocages, et les gilets jaunes ne cesseront de l’acclamer jusqu’au moment où elle commencera à matraquer. Les points de blocage ont été soigneusement choisis pour paralyser les déplacements, pour obliger la population à prendre parti. Sur les points de blocage, péages ou centre commerciaux, des formes d’assemblée permanente permettaient de décider heure après heure des pratiques à mettre en place pour tenir le mouvement. Aucun porte-parole ne se détache du mouvement, aucune centralisation ne semble prendre. C’est ici que le gouvernement et les médias vont faire un revirement assez spectaculaire du traitement des gilets jaunes. La bienveillance est abandonnée au profit d’une menace. Les actes des fachos sur les blocages sont montés en épingle. On montre également les « débordements » aux différents points de blocage et on y oppose une nécessaire responsabilité des gilets jaunes. Mais contrairement à la direction de la CGT, aucune direction n’est là pour dire « Monsieur Philippe, ceci n’est pas le mouvement Gilet Jaune ». Par contre, si on va glaner çà et là des discours sur les points de blocage, on retrouve systématiquement un discours plus conséquent que la seule critique du prix de l’essence. Tout est trop cher quand on gagne 1000 euros par mois. C’est l’expression d’un prolétariat qui n’est plus légitime et dont la reproduction est problématique. Il n’y a pas UN mouvement des gilets jaunes, il y a des disparités concrètes en fonction des territoires, de la présence de militants d’extrême droite ou encore de la composition sociale lors des blocages. Mais la détermination est incontestable. Pour gagner en puissance, ils attendaient les « routiers », les « agriculteurs », en gros des corporations reconnues légitimes par le gouvernement, comme à l’époque des Bonnets Rouges. On cherche la puissance là où on pense qu’elle est mais tout en appelant tout le monde à rejoindre les blocages.

Réalisation : les suites du 17 novembre

Les points de blocage se maintiennent aux abords des autoroutes mais une partie des gilets jaunes fait le choix d’aller asphyxier le pays sur des points plus concentrés. Ainsi, les dépôts pétroliers, les centres logistiques, les centrales d’achat sont bloquées par les manifestants. Avec une efficacité redoutable quand on pense à nos échecs de la loi Travail. Si la police a comme consigne de temporiser le dimanche et le lundi, l’annonce des patrons des transports change la donne concernant les perspectives de puissance. Ils promettent au gouvernement de ne pas intervenir dans le mouvement des Gilets Jaunes. « On veut les routiers, pas leur patron ». Le mouvement, au fur et à mesure des impossibilités, des refus d’alliance de classe, se précise comme mouvement prolétarien. On cherche alors les moyens de permettre aux routiers de rejoindre le mouvement avec les camions du patron en les bloquant d’un commun accord. FO Transport appelle à la grève contre la baisse du pouvoir d’achat. Dans la foulée, on apprend l’appel de la CGT pour le 1er Décembre, toujours dans une volonté de centraliser la contestation, mais sans appel à la grève et en gardant ses distances au cas où (mais certaines section locales franchissent déjà le pas : st nazaire, le havre, meuse). Les appels pour rejoindre Paris le 24 novembre se multiplient et le gouvernement panique en rapatriant 90 % des unités CRS dans la capitale. Et pendant ce temps-là, les blocages tiennent. La police y intervient, arrête, matraque. La justice condamne. Et les gens y retournent. Le gouvernement invite à la dissociation, produit les figures repoussoirs comme dans n’importe quel mouvement social, mais ça ne prend pas. Comme le montre le porte-parole autoproclamé des gilets jaunes belges qui appelle des « combattants de la liberté pour nous défendre » ce que le journaliste appelle des casseurs. Ou encore à La Réunion, avant-garde de la vie chère, où le blocage s’accompagne de pillage et de redistribution à un niveau parfaitement grandiose. Et l’annonce du gel des taxes sur le carburant pour trois ans qui fait l’effet d’un ballon de baudruche.

Une brèche est ouverte

Nous sommes incontestablement dans un moment de lutte des classes. Nous voyons déjà les résorptions se pointer ici et là : la centralisation de la manifestation parisienne, les appels à viser les centres locaux du pouvoir, d’aller à l’Élysée, de bloquer les bâtiments d’État. On cherche à maintenir coûte que coûte la figure du citoyen face à l’État parce qu’il n’y a que comme ça qu’on pense paraître légitime. C’est un aveu d’échec là où les potentialités sont nombreuses. Le moment qui s’ouvre verra apparaître des formes politiques contre-révolutionnaires, des compositions interclassistes manifestes, des incursions d’extrême droite. Mais c’est très certainement le lot de notre époque et il ne rime à rien d’en faire le contempler en râlant. En tant que partisans de la révolution, nous devons les combattre et proposer des lignes de suite pour l’extension du mouvement. Faire de ce mouvement un mouvement contre la vie chère. Il ne s’agit pas d’appeler simplement à rejoindre les piquets de blocage. Il faut étendre la contestation sociale sur d’autres espaces de la vie quotidienne, avec des slogans politiques contre la vie chère, contre la vie de prolétaire. Aller chercher les lycéens, les étudiants, les chômeurs, les travailleurs mais pas pour leurs intérêts particuliers immédiats. Pour l’extension du mouvement contre la vie chère, pas pour le gilet jaune. Les pratiques de lutte sont nombreuses et on aurait tort de ne pas se permettre de les convoquer. Occupation, auto-réduction, manifestations, blocages, gratuité et toujours plus vers le dernier saut. La semaine qui suit le 24 novembre sera déterminante pour la poursuite et la qualité du mouvement.

Alors, gilet ou gilet pas ?

Source : https://www.19h17.info/2018/11/23/gilet-ou-gilet-pas-il-faut-de-lessence-pour-tout-cramer/

 

Gilets jaunes”… “Communards”… “Sans-culottes”… “Va-nu-pieds”… “Damnés de la terre”…

Derrière des appellations fleuries émergent nos luttes contre la misère !

Barricades en feu sur les Champs Elysées, voitures de luxe incendiées, boutiques de luxe saccagées et pillées, « la plus belle avenue du monde » a brûlé de notre désir de vivre et de ne plus survivre. « La Ville Lumière » était beaucoup plus éclairée que ses maîtres ne l’avaient jamais voulu. Et les feux de la révolte brûlent depuis trois semaines aussi dans d’autres endroits – en France et aussi en Belgique – réchauffant nos cœurs et nos esprits.

N’avons-nous pas trouvé là un remède contre l’épuisement professionnel !? Contre le blues de l’automne !? Contre ce sentiment que nos vies se perdent au travail pour un salaire minable ou à l’école pour devenir un autre chômeur !? Que nous ne vivrons jamais rien d’autre que cette misère d’une vie sous la dictature de l’argent !?

Voici les points les plus importants qui ont suscité notre espoir que tout ceci n’est pas une fatalité, qu’un changement radical de la société est possible :

  • Le mouvement s’est développé en dehors et dans une certaine mesure aussi contre les structures traditionnelles (partis, syndicats, médias…) dont le capitalisme s’est doté afin de rendre inoffensive toute critique pratique.

  • Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de revendications « positives », pas d’interlocuteurs, pas de porte-paroles, pas de négociateurs, ou ils ne représentaient qu’une infime minorité (et parfois pas très appréciée, voire même menacée par les plus radicaux !) du mouvement. Même si les média tentent d’enfermer les manifestants dans le cadre de la « lutte contre les impôts », la consigne universelle est plutôt « lutte contre la pauvreté en général » dans toute sa complexité (bas salaires, prix élevés, perdre sa vie à la gagner, aliénation…) et donc, en définitive, elle remet en question l’ordre capitaliste en tant que tel.

  • Le mouvement est organisé au niveau régional et dépasse les divisions habituelles des syndicalistes selon les branches de production. Ce sont les voisins, les amis ou les collègues qui se rencontrent sur les blocages ou les barricades et ce qu’ils ont en commun ce n’est pas un intérêt particulier de telle ou telle branche professionnelle mais un ras le bol général de la misère de nos vies qui est implicitement partagé par toute la classe ouvrière.

Il existe bien sûr des tentatives de restructuration du mouvement pour qu’il s’inscrive dans le cadre des structures capitalistes – des appels à formuler des « revendications claires et positives », à discuter avec les autorités, à rester raisonnable… Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas eu beaucoup de succès. Au contraire, le mouvement n’a pas peur de montrer aux soi-disant modérés qu’il n’en est pas question, qu’ils n’abandonneront pas leur radicalisme et qu’ils ne laisseront pas faire ceux qui veulent diviser le mouvement sur cet axe afin de le détruire.

  • Le mouvement, ou une grande partie, est radical et donc violent et il l’assume. Ce n’est pas seulement que les « gilets jaunes » n’ont pas peur de la confrontation avec la police, beaucoup n’ont pas peur de casser, d’incendier, d’éradiquer ; ils n’ont aucun respect pour la propriété privée, ils pillent… Mais plus important encore, ils le revendiquent aussi – certains implicitement, d’autres ouvertement, ce qui rend difficile l’utilisation des tactiques habituelles de la bourgeoisie pour diviser le mouvement en « bons manifestants » et « mauvais casseurs ». Tout le monde n’a pas envie de participer aux émeutes, mais beaucoup considèrent l’émeute comme une expression légitime du mouvement.

  • Non seulement le mouvement n’arrête pas d’appeler le reste de la classe ouvrière à le rejoindre et il essaie de s’étendre et de se généraliser (la contestation se développe dans le secteur « lycéen ») ; mais de plus en plus d’appels à la fraternisation avec les forces répressives apparaissent également. Il y a des gens qui répondent aux CRS, se plaignant de la pénibilité de leur travail, qu’ils peuvent simplement baisser les armes et rejoindre les manifestants. Il y a ceux qui les invitent à réfléchir à qui est leur véritable ennemi. Et il y en a d’autres qui appellent les soldats à désobéir à leurs maîtres dans le cas où ils seraient déployés contre le mouvement.

  • Rien n’est sacré pour le mouvement, pas de symboles, pas de légendes, pas d’identité, pas d’idéologie qui ne puissent être brûlés, détruits, éradiqués. Le meilleur exemple du week-end dernier – l’Arc de Triomphe, le symbole de leur république bourgeoise et de sa toute-puissance guerrière, a été tagué, son musée saccagé et des prolétaires dansaient de joie sur son toit.

Tels sont les points à développer et à surmonter dans la lutte qui continue. Luttons ensemble pour éviter toute récupération du mouvement par les partis politiques ou les syndicats, luttons ensemble contre le cadre des élections, des réformes et des revendications que certains voudraient nous imposer.

Allons jusqu’aux conséquences finales de notre critique !
Organisons-nous, discutons, nourrissons ensemble le feu de la révolte !
Nous sommes impatients de voir, de vivre la suite…

nosotros.proletarios

Continue reading

Posted in Blog - english, Blog - french, Class struggle in the world, Dans le Monde Une Classe En Lutte, English, Français, Internationalism, Internationalisme | Tagged , | Comments Off on Gilets Jaunes !? Quelques prises de positions – Yellow Vests!? Some stances

Guerra di Classe 06/2018: Da Gaza all’Iran a tutto il mondo, abbasso con gli sfruttatori!

| Čeština | English | Français | Español | Nederlands | Deutsch | Italiano | PDF |

La storia di tutta la società finora esistente è la storia delle lotte di classe.[1]

Dalla soppressione e la cooptazione dell’ultimo tentativo rivoluzionario globale negli anni’60 e’70 del secolo scorso, il dominio ideologico della borghesia è quasi totale nella maggior parte del mondo: il livello dell’attività di classe organizzata è molto basso e sua espressione quotidiana è limitata ad atti di sovversione individuale o, nel migliore dei casi, a scioperi sezionali localizzati e sommosse. In questo testo vogliamo mettere in evidenza gli eventi che si stanno verificando nelle ultime due settimane scuotendo l’Iran, che lo trascendono, nel contesto della regione che è costantemente e a lungo in prima linea nella lotta di classe globale, nonostante (e contro) un’enorme concentrazione della capacità assassina capitalista che si sta scatenando lì. Vogliamo sottolineare la natura di classe di queste lotte e l’importanza delle rotture con l’ordine capitalistico che i nostri compagni in Iran esprimono!

Mentre il grande conflitto imperialista, che le superpotenze globali e regionali stanno conducendo da diversi anni in Iraq e Siria[2] attraverso le loro procure locali, sta attualmente entrando nello stato di limbo temporaneo, mentre le fazioni borghesi e gli eserciti e le milizie al servizio dei loro interessi stanno leccando le ferite, preparandosi e armando per il prossimo turno di carneficine del foraggio da cannone proletario e i loro politici e media sono impegnati a reinterpretarlo come immagine della vittoria, per venderlo ai “loro cittadini”, e riaffermare e fissare i guinzagli che legano la nostra classe allo spettacolo democratico, il proletariato nella regione sta cominciando a rialzare la testa.

In dicembre, le migliaia di proletari arrabbiati in tutto il Kurdistan iracheno erano scesi in piazza e si erano scontrati con i poliziotti e le unità di Peshmerga. Nella provincia di Sulaymaniyah, i manifestanti hanno bruciato al suolo la sede centrale di Peshmerga e quelli dei principali partiti politici (sia del governo che dell’opposizione).[3] Gli uffici dei partiti sono stati bruciati anche nella città di Koye nella provincia di Erbil. I motivi immediati della loro rabbia sono stati lo stato disastroso dei servizi di base, come l’interruzione o l’inadeguatezza dell’approvvigionamento di acqua pulita ed elettricità e diversi mesi dei salari arretrati, soprattutto nel settore pubblico. Durante i disordini, almeno cinque dei manifestanti erano stati assassinati dalle forze repressive dello Stato e centinaia di persone erano state ferite o arrestate.[4]

Il 28 dicembre, a Mashhad e nel nord dell’Iran, sono scoppiate le proteste contro l’alto costo dei beni di prima necessità e i moti di pane, che in seguito si trasformeranno nella più grande ondata di lotta di classe in Iran dal movimento del 2009.

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Bulletin, Italiano, Other languages | Tagged | Comments Off on Guerra di Classe 06/2018: Da Gaza all’Iran a tutto il mondo, abbasso con gli sfruttatori!

Klassenkrieg 06/2018: Von Gaza bis nach Iran und der ganzen Welt… Nieder mit den Ausbeutern!

| Čeština | English | Français | Español | Nederlands | Deutsch | Italiano | PDF |

„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“[1]

Seit der Repression und Kooptation der letzten revolutionären Weltversuch in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ist die ideologischen Herrschaft der Bourgeoisie beinahe total in der größeren Teil der Welt: das organisierte Aktivitätsniveau unseres Klasse ist sehr tief und sein täglicher Ausdruck beschränkt sich auf individuelle subversive Taten, oder, am besten, auf lokale Sektor streike und Unruhen. In diesem Text wollen wir auf die Ereignisse aufmerksam machen, die Iran während dieser letzten Wochen erschüttert haben, und die übrigens in dem Kontext einer Region weiter gehen, welche schon lange und dauernd im Vordergrund des weltlichen Klassenkampfs steht, trotz (und gegen) einer Riesenkonzentration der dort losgezogenen kapitalistischen Mordfähigkeit.

Wir wollen die Klassennatur dieser Kämpfe und die Wichtigkeit der Ausbrüche mit der kapitalistischen Ordnung betonen, die unsere Genossen in Iran ausdrücken!

In dem der große imperialistische Konflikt, den die weltlichen und regionalen Großmächte durch andere seit vielen Jahren in Irak und Syrien führen,[2] in einen Zustand von vorläufiger Unsicherheit eintritt. Indem die bürgerlichen Fraktionen, die Armeen und die Hilfstruppe im Dienst ihrer Interesse ihre Wunden pflegen. Indem sie für die nächste Runde des proletarischen Blutbads sich fertig machen. Indem ihre Politiker und Medien damit beschäftigt sind, davon ihren Staatsbürgern eine neue Interpretation zu geben, genau wie ein Zeichen des Sieges. Indem sie unsere Klasse für den demokratischen Schauspiel am Gängelband führen. Trotz alledem trägt das Proletariat in dieser Region den Kopf hoch.

In Dezember gingen Tausende von zornigen Proletariern in dem irakischen Kurdistan auf die Straßen, und boten den Bullen und Einheiten von Peshmergas Trotz. In der Provinz von Sulaymaniyah legten Demonstranten das Hauptquartier von den Peshmergas und dies der wichtigsten Parteien (der Regierung und auch der Opposition).[3] Die Vorstände dieser Parteien wurden auch in der Stadt Koye, Provinz Erbil in Brand gesteckt. Die unmittelbaren Anlässe dieser Wut finden sich in der katastrophalen Lage von den Grunddiensten, wie die unterbrochenen oder unzureichenden Wasser- und Elektrizitätsversorgung, und von unbezahlten Löhnen seit mehreren Monaten, besonders in dem Staatssektor. Während der Unruhen wurden durch die repressiven Staatskräfte wenigstens fünf Demonstranten ermordet, und Hunderten verletzt, oder verhaftet.[4]

Am 28. Dezember haben Demos in Machhad Nordiran gegen den erhöhten Preis der lebensnotwendigen Produkte ausgebrochen. Hungersaufrühre werden sich schnell in die größte Welle von Klassenkampf in Iran seit der Bewegung 2009 verwandelt.

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Bulletin, Deutsch, Other languages | Tagged | Comments Off on Klassenkrieg 06/2018: Von Gaza bis nach Iran und der ganzen Welt… Nieder mit den Ausbeutern!

Epílogo: Había una vez un llamado para una reunión internacional en Kurdistán…

| English | Français | Nederlands | Deutsch | Español |

Hace dos meses publicamos aquí un llamado para una reunión internacional en Kurdistán firmado por “Algunos militantes en Kurdistán, Irak” en relación con el desarrollo y la intensificación de la lucha de clases en la región de Medio Oriente y especialmente en Irak e Irán.

Pero una cosa es traducir y/o publicar y difundir materiales de grupos militantes como una tarea práctica para desarrollar juntos la comunidad proletaria de lucha y crítica, y otra cosa es estar de acuerdo (o no) completamente sobre el contenido del texto.

Desde entonces, se desarrolló una discusión internacional en torno a este llamamiento. Las siguientes líneas son un reflejo de esta discusión, discusión que también fue la base para el desarrollo de nuestras críticas del texto.

Cuando recibimos este llamamiento, lo consideramos como una iniciativa de nuestra clase, un esfuerzo militante para centralizarse y centralizar la acción directa del proletariado en la región de Medio Oriente, aunque pueda no corresponder con todos nuestros criterios y tampoco lo habríamos escrito de esta manera, aunque sus jalones y muchos puntos siguen sin resolverse o son inciertos, incluso muy vagos, y requieren una profundización y una aclaración…

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Español, Other languages | Tagged , , | Comments Off on Epílogo: Había una vez un llamado para una reunión internacional en Kurdistán…

Klassenoorlog – Programmatische standpunten

Deze maatschappij biedt ons slechts een strijd om het naakte overleven, waarin we niets anders zijn dan arbeidskrachten en consumenten. Natuurlijk is het allemaal verpakt in mooie toespraken over de waarden van fatsoenlijke burgers en de behoeften van het land en de economie, in modetrends en geestloze levensstijlen die dagelijks over ons worden uitgestort door media, politici, wetenschappers, beroemdheden… Zijn merkkleding, nieuwe mobiele telefoons en plasma-tv’s, leaseauto’s en woningen met hypotheekschulden, vrijdagfeesten, tv-shows en familie-idylles in winkelcentra een voldoende vervanging voor een echt menselijk leven? Is dit alles wat we echt willen en wat we echt nodig hebben?

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Nederlands, Other languages | Comments Off on Klassenoorlog – Programmatische standpunten

Guerra di Classe – Le posizioni programmatiche

Questa società ci offre solo una lotta per la sopravvivenza, in cui non siamo altro che forza lavoro e consumatori. Naturalmente, è tutto avvolto in belli discorsi sui valori dei cittadini decenti e le esigenze del paese e dell’economia, nelle tendenze della moda e negli stili di vita senza spirito che ci vengono quotidianamente trasmessi dai media, dai politici, dagli scienziati, dalle celebrità… Sono i vestiti di marca, i nuovi telefoni cellulari e i televisori al plasma, le auto in affitto e gli alloggi ipotecati, le feste del venerdì, i programmi televisivi e gli idilliaci familiari nei centri commerciali un sostituto sufficiente per una vita veramente umana? E’ tutto ciò che desideriamo e di cui abbiamo realmente bisogno?

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Italiano, Other languages | Comments Off on Guerra di Classe – Le posizioni programmatiche

Nachwort: Es war einmal ein Aufruf zu einem internationalen Treffen in Kurdistan…

| English | Français | Nederlands | Deutsch | Español |

Vor zwei Monaten haben wir hier einen Aufruf für ein internationales Treffen in Kurdistan veröffentlicht, der von „Militante in Kurdistan, Irak“ unterzeichnet wurde, im Zusammenhang mit der zunehmenden und intensivierten Klassenkämpfe in der Region Naher Osten und insbesondere im Irak und Iran.

Aber eine Sache ist es, Materialien von militanten Gruppen als praktische Aufgabe zu übersetzen, um gemeinsam die proletarische Gemeinschaft von Kampf und Kritiken zu entwickeln, eine andere ist es, sich vollständig auf den Inhalt des Textes zu einigen (oder nicht).

Seitdem hat sich eine internationale Diskussion [nicht veröffentlicht; Übersetzer] um und über diesen Appell entwickelt. Die folgenden Zeilen sind ein Ergebnis dieser Diskussion, die auch die Grundlage für die Entwicklung unserer Kritik des Textes war.

Als wir diesen Appell erhielten, betrachteten wir ihn als eine Initiative unserer Klasse, als ein militantes Bemühen, sich zu zentralisieren und proletarische Direktaktionen in der Nahostregion zu zentralisieren, auch wenn er vielleicht nicht allen unseren Kriterien entspricht, auch wenn wir ihn nicht auf diese Weise geschrieben hätten, auch wenn er Meilensteine und viele Punkte ungelöst oder unklar, ja sogar sehr vage lässt, und der Vertiefung, eine Erläuterung erfordert…

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Deutsch, Other languages | Tagged , , | Comments Off on Nachwort: Es war einmal ein Aufruf zu einem internationalen Treffen in Kurdistan…

Nawoord – er was eens een oproep voor een internationale bijeenkomst in Koerdistan…

| English | Français | Nederlands | Deutsch | Español |

Twee maanden geleden publiceerden we hier een oproep voor een internationale bijeenkomst in Koerdistan, ondertekend door “Militanten in Koerdistan, Irak” in verband met de toename en verheviging van de klassestrijd in de regio van het Midden-Oosten en in het bijzonder in Irak en Iran.

Het is echter één ding om materiaal van militante groeperingen te vertalen als een praktische taak om samen de proletarische gemeenschap van strijd en kritiek te ontwikkelen, een ander ding is om het volledig eens (of niet) te zijn over de inhoud van de tekst.

Sindsdien is er een [niet gepubliceerde; vertaler] internationale discussie ontstaan over en rond deze oproep. De volgende regels zijn een weerspiegeling van deze discussie, die ook de basis vormde voor de ontwikkeling van onze kritiek op de tekst.

Toen we deze oproep ontvingen, beschouwden we het als een initiatief van onze klasse, een militante poging om ons te centraliseren en proletarische directe actie in het Midden-Oosten te centraliseren, ook al voldoet het misschien niet aan al onze criteria, ook al zouden we het niet op deze manier hebben geschreven, ook al blijven de stappen in die richting en vele punten onopgelost of onduidelijk, zelfs zeer vaag, en vereisen een verdieping, een verduidelijking…

Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Nederlands, Other languages | Tagged , , | Comments Off on Nawoord – er was eens een oproep voor een internationale bijeenkomst in Koerdistan…

Postface – Il était une fois un appel à une réunion internationale au Kurdistan…

English | Français | Nederlands | Deutsch | Español |

Il y a deux mois, nous avons publié ici un appel à une réunion internationale au Kurdistan, signé par des « Militants au Kurdistan, Irak », en lien avec le développement et l’intensification de la lutte des classes dans la région du Moyen-Orient, en particulier en Irak et en Iran.

Mais une chose est de traduire et/ou publier et diffuser des matériaux de groupes militants comme une tâche pratique pour développer ensemble la communauté prolétarienne de lutte et de critique, une autre chose est d’accepter (ou non) complètement le contenu du texte.

Depuis lors, une discussion internationale s’est développée autour de cet appel. Les lignes qui suivent sont le reflet de cette discussion, une discussion qui a également servi de base au développement de nos critiques du texte.

Lorsque nous avons reçu cet appel, nous l’avons considéré comme une initiative de notre classe, comme un effort militant visant à se centraliser et à centraliser l’action directe du prolétariat dans la région du Moyen-Orient, même s’il peut ne pas correspondre à tous nos critères, même si nous ne l’aurions pas rédigé de cette manière, même si les jalons posés ainsi que de nombreux points restent en suspens ou sont peu clairs, voire très flous, et nécessitent un approfondissement, une clarification…

Continue reading

Posted in Activity of the group - French, Français, Internationalisme, Maghreb - Machrek | Tagged , , | Comments Off on Postface – Il était une fois un appel à une réunion internationale au Kurdistan…