Tag Archives: Egypt

EGIPAT: Ništa se nije promijenilo, ali vse počinje…

Verzija za ispis Svi, što god da govorili i radili, sudjeluju u klasnoj borbi… na aktivan ili na pasivan način… razvijaju je i produbljuju, ili je niječu. Kao subjekt vlastitog postojanja ili kao objekt svog preživljavanja pod diktaturom vrijednosti… Na … Continue reading

Posted in Activity of the group - Other languages, Other languages, Srpskohrvatski / Hrvatskosrpski | Tagged | Comments Off on EGIPAT: Ništa se nije promijenilo, ali vse počinje…

“Egypt: The self-management of Port Said and the workers’ struggles”

The text “Egypt: The self-management of Port Said and the workers’ struggles” was originally published on InfoAut and its English translation can be found on Anarkismo. We used it as one of the sources of information for our own contribution … Continue reading

Posted in Blog - English, Egypt unrest, English, Maghreb - Mashrek | Tagged | Comments Off on “Egypt: The self-management of Port Said and the workers’ struggles”

„Egypt: Samospráva v Port Saidu a dělnické boje“

Následující text „Egypt: Samospráva v Port Saidu a dělnické boje“ publikovaný začátkem března na webu InfoAut (anglický překlad na Anarkismo, do češtiny přeložila Třídní válka) jsme využili jako jeden ze zdrojů informací při psaní našeho vlastního příspěvku k proletářskému boji … Continue reading

Posted in Blog - Čeština, Čeština, Egyptské nepokoje | Tagged | Comments Off on „Egypt: Samospráva v Port Saidu a dělnické boje“

EGYPT: Nic se nezměnilo, ale všechno začíná…

Verze pro tisk Každý člověk, ať už říká či dělá cokoli, se účastní třídního boje… Aktivně či pasivně… Rozvíjí ho a prohlubuje, či jej popírá… Buď jako subjekt své vlastní existence či jako objekt přežívání v diktatuře hodnoty… Buď jako lidská … Continue reading

Posted in Activity of the group - Čeština, Čeština, Egyptské nepokoje | Tagged | Comments Off on EGYPT: Nic se nezměnilo, ale všechno začíná…

Egypt: Jako moře

Proletáři znovu zaplavili ulice Káhiry, Alexandrie, Port Saidu, Suezu, Ismailie… V předvečer druhého výročí svržení Mubarakova režimu zase a znovu povstali proti moci, ať už ji reprezentuje cokoli – nová ústava, policejní represe či vyhlášení výjimečného stavu. Následující leták zdůrazňuje … Continue reading

Posted in Blog - Čeština, Čeština, Egyptské nepokoje | Tagged | Comments Off on Egypt: Jako moře

Greetings to proletarians in struggle in Syria, Egypt, Tunisia… and all over the world!

Blood-Baath in Syria… and proletarian direct action It was thirty years ago, in the city of Hama in Syria… On February 2nd, 1982, the population responded to calls for insurrection against the government, against misery and repression. The insurgents were … Continue reading

Posted in Activity of the group - English, English, Maghreb - Mashrek, Topics - English | Tagged , , | Comments Off on Greetings to proletarians in struggle in Syria, Egypt, Tunisia… and all over the world!

Pozdrav bojujícím proletářům v Sýrii, Egyptě, Tunisku… a na celém světě!

Masakr v Sýrii… a přímá akce proletariátu Před třiceti lety v syrském městě Hama… 2. února 1982 obyvatelstvo odpovídá na výzvy k povstání proti tehdejší vládní moci, proti bídě a represi. Povstalci, ke kterým se přidalo 150 armádních důstojníků, se zmocňují města, zničili centra … Continue reading

Posted in Activity of the group - Čeština, Čeština, Maghreb - Mašrek | Tagged , , | Comments Off on Pozdrav bojujícím proletářům v Sýrii, Egyptě, Tunisku… a na celém světě!