Proletáři v Rusku a na Ukrajině! Na výrobní a válečné frontě… Soudruzi!

| Čeština | English | Français | Deutsch | Español | Italiano | Português | Ελληνικά | Русский ǀ PDF ǀ

Evropou znovu hlasitě zní dupot vojenských bot, děla jsou nabita, bombardéry naloženy vražednými náboji a bombami, střely míří své nukleární hlavice na budoucí cíle.

Tohle jsme napsali v roce 2014. Dnes jsou tato slova v souvislosti s konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou aktuálnější než kdy jindy. Jestliže je kapitalismus niterným původcem zla, vytváří bídu, klimatickou a zdravotní krizi, skoro jsme „zapomněli“ na to, že byl a zůstává nepochybně válečným štváčem! Vojenská ofenziva už byla zahájena: přicházejí zprávy o bombardování v Donbasu, Oděse, Kyjevě, v Mariupolu, v Charkově…

Proletáři v ruských uniformách. Už léta vás posílají do celého světa, abyste chránili zájmy „ruského národa“. Začalo to „obranou územní celistvosti Ruska“ proti severokavkazským separatistům, pokračovalo „ochranou Osetinců v Gruzii“ a vyvrcholilo „ochranou ruských bratrů a sester proti banderovským hordám na Ukrajině“ a „legitimní vládou Sýrie proti islamistickým teroristům“.

Podobný příběh vyprávěli celým generacím proletářů, „vojákům“ i „civilistům“ v každém předchozím kapitalistickém konfliktu na celém světě, aby je donutili krvácet na válečné frontě nebo v továrnách v zázemí, na výrobní frontě, na domácí frontě… Bojovali za „cara“ nebo za „socialismus“, za „národ“ nebo za „demokracii“ nebo za „Lebensraum“, za „křesťanství“ nebo za „islám“. A stejnou pohádku vyprávějí proletářům v uniformách USA, Turecka, Velké Británie, Izraele, Ukrajiny, Asadem ovládané Sýrie, Daeše, Rojavy, Gruzie, Doněcku a Lugansku, Íránu, regionů spravovaných Hizballáhem, Hamásu… a jakéhokoli jiného národního, regionálního, náboženského či jiného falešného společenství.

Proletáři v ukrajinských uniformách. Vaše vlastní buržoazie vás přesvědčuje, že máte bránit vlast před „ruským agresorem“, že byste se měli přidat ke svým vlastním vykořisťovatelům a požadovat vstup Ukrajiny do Evropské unie nebo NATO. Ale stejně jako všichni proletáři všude na světě máte jen své okovy námezdních otroků, které můžete ztratit.

Proletáři na domácí frontě. Opět vám říkají, abyste se obětovali, abyste byli „produktivnější“, „flexibilnější“, abyste „odložili“ uspokojení svých okamžitých potřeb (dokonce až do té míry, že raději budete hladovět, než abyste jedli „jídlo od nepřítele“). To vše pro větší dobro národa. Říkají vám, abyste bezvýhradně podporovali tu či onu „svatou válku“, abyste zapomněli na stávky a přerušení výroby válečného materiálu, abyste ochotně posílali své syny, bratry, manžele a otce stát se mučedníky pro zisky svých buržoazních pánů.

Kapitál a jeho stát si vždycky našly způsob, jak z proletářů udělat potravu pro děla a nechat je, aby se navzájem vraždili pod vlajkou té či oné „vlasti“. Jako bychom my, proletariát, vykořisťovaná třída, měli nějakou vlast, kterou bychom měli bránit. Jako by „národní zájmy“ představovaly něco jiného než zájmy vládnoucí třídy. Válka a po ní následující rvačky o zisk z rekonstrukce nejsou ničím jiným než konkrétní formou soupeření mezi různými kapitalistickými frakcemi. Jsou výrazem jejich potřeby rozšířit svůj trh, aby tak kompenzovaly klesající míru zisku. Válka zároveň slouží k rozdělení naší třídy podél národnostních, regionálních, náboženských, politických a jiných linií s cílem potlačit třídní boj a rozbít mezinárodní solidaritu proletariátu. A konečně, válka slouží také k fyzické likvidaci nadbytečné pracovní síly. Nebo, jinak řečeno, k našemu vyvraždění…

„Ruští“ vojáci, poslali vás do Sýrie nebo na Ukrajinu, abyste zabíjeli a byli zabíjeni lidmi, kteří jsou stejně jako vy a vaši příbuzní doma nuceni prodávat svou pracovní sílu kapitálu, aby přežili, lidmi, kteří jsou součástí stejné vykořisťované třídy jako vy, lidmi, kteří jsou vašimi proletářskými bratry a sestrami na „druhé straně“. Všechna tahle vojenská dobrodružství, cvičení a závody ve zbrojení začínají ochromovat schopnost kapitálu uklidňovat proletariát tím, že mu hází drobky z buržoazního stolu.

Kapitalismus nám může přinést jen vykořisťování, bídu, odcizení, válku a zkázu, jako tomu bylo vždy. Světový proletariát stojí na křižovatce: povstat proti němu, nebo spadnout do největšího mlýnku na lidské maso v dějinách. Po celém světě doutnají více či méně otevřené vojenské konflikty a střety mezi různými buržoazními frakcemi. Vznikají a porušují se aliance a protialiance, přičemž centralizace do několika málo superbloků je stále zřejmější. V centru toho všeho je Ukrajina a tamní válka hrozí přerůst v globální konflikt, který má potenciál ukončit veškerý život na této planetě.

Stejně jako v Íránu, Iráku, Chile, Libanonu, Kolumbii a nedávno i v Kazachstánu je jedinou alternativou pro proletariát v Rusku a na Ukrajině zesílení konfrontace se státem, přímý útok na jeho instituce a vyvlastnění zboží a výrobních prostředků. Neprotestujme jen v ulicích, ale rozšiřujme a generalizujme stávky a rozvíjejme třídní boj na výrobní frontě! Přeměňme boj rodin vojáků, které v minulosti opakovaně projevily silný protiválečný postoj, ve všeobecný revolučně defétistický boj bez omezení jakoukoli legalistickou ideologií!

Revoluční defétismus znamená organizaci všech akcí směřujících k podkopání morálky vojenských jednotek i k tomu, jak zabránit posílání proletářů na jatka…

Revoluční defétismus znamená organizovat co nejmasivnější dezerci a zastavení palby mezi proletáři v uniformách na obou stranách válečné linie. Znamená opustit vzdálené fronty a přenést válku, nikoli mezi proletáři ale mezi třídami, do center válečných supermocností…

Revoluční defétismus znamená povzbuzovat sbratřování, vzpoury, obrácení zbraní proti organizátorům válečného masakru, tj. proti „naší vlastní“ buržoazii a jejím lokajům…

Revoluční defétismus znamená rozhodnou a útočnou akci s cílem obrátit imperialistickou válku v revoluční válku za zrušení této třídní společnosti založené na strádání a válce, ve válku za komunismus…

Vy, „ruští vojáci“ a „ukrajinští vojáci“, proletáři v armádách ruské a ukrajinské buržoazie, nemáte jinou možnost (chcete-li žít, a ne jen dál přežívat nebo dokonce pochcípat na dalších polích hrůzy!), než odmítnout sloužit jako přisluhovači jejich zájmů! Stejně jako mnozí vaši předchůdci ve válce v Čečensku vystupte z řady a už nebojujte! Stejně jako vojáci „Rudé armády“ v Afghánistánu nebo američtí vojáci ve Vietnamu můžete zastřelit nebo „odpálit“ své vlastní důstojníky! Stejně jako proletáři v uniformě nebo bez ní v první světové válce se vzbuřme, společně povstaňme a proměňme globální kapitalistickou válku ve válku za komunistickou revoluci!

Nechceme se samozřejmě obracet pouze na proletáře v ruské nebo ukrajinské uniformě, ale také na naše bojující třídní bratry a sestry po celém světě a vyzýváme je, aby následovali a rozvíjeli již existující příklady defétismu, např. vojáci v Íránu, kteří odmítli být nasazeni při represích proti našemu třídnímu hnutí v roce 2018, policisté a milicionáři v Iráku, kteří učinili totéž o několik měsíců později během nepokojů, které zachvátily polovinu země od Basry po Bagdád, a také policisté a vojáci v Kazachstánu na začátku tohoto roku, kteří odmítli potlačit proletářské povstání a bylo to nakonec ruské četnictvo, kdo musel zasáhnout, aby obnovil kapitalistický pořádek…

Proletáři v uniformách i bez nich, organizujme se společně proti kapitalistickému systému vykořisťování lidské práce, který je příčinou veškeré bídy, státní represe a válek!

Proletáři, nikdy nezapomeňte, že to byli naši třídní bratři a sestry, kteří tehdy zastavili 1. světovou válku, když hromadně dezertovali, kolektivně se vzbouřili a provedli sociální revoluci!!!

Pryč s vykořisťovateli! Od Moskvy přes Teherán, Washington, Kyjev až po celý svět!

Proti nacionalismu, sektářství a militarismu stavíme internacionální a internacionalistickou proletářskou solidaritu!

Proměňme tuto válku v třídní boj za globální komunistickou revoluci!

Třídní válka – 24. února 2022

ČTĚTE TAKÉ:

Válečné přípravy Ruska a Ukrajiny – Show nebo realita? https://www.autistici.org/tridnivalka/valecne-pripravy-ruska-a-ukrajiny-show-nebo-realita/

Ani s Ukrajinou, ani s Ruskem! – Budujme svůj vlastní, třetí tábor, tábor sociální revoluce! https://www.autistici.org/tridnivalka/ani-s-ukrajinou-ani-s-ruskem/

This entry was posted in Activity of the group - Czech, Čeština, Internacionalismus, Ukrajina. Bookmark the permalink.

Comments are closed.