Prohlášení Gangů peramských extremistů svědomí

V úterý 3. března ve velmi brzkých ranních hodinách bylo podpáleno šest vagónů Aténsko-piraejské železnice (ISAP). Podle očitých svědků i prohlášení vydaného skupinou, která se k útoku přihlásila, cestující ani zaměstnanci nebyli vystaveni žádnému nebezpečí, neboť byli předem požádáni, aby si vystoupili. Podle činitelů ISAP a zpráv z mainstreamových médií se celková škoda způsobená útokem pohybuje kolem 16 milionů euro. Když v 1 ráno přijel na konečnou stanici v bohatém severoaténském předměstí Kifisia poslední noční spoj, cestující v karnevalových maskách rozlili uvnitř benzín za skandování hesel, načež vystoupili a naházeli dovnitř Molotovovy koktejly. Oheň poškodil koleje, zničil celou soupravu a divoce se rozšířil na vedlejší vagóny a na střechu stanice. Ta se spolu s dalšími dvěma předchozími stanicemi stala pro blízkou budoucnost nepoužitelná. Skupina se označila za součást nové městské guerillové války, kterou vláda označuje za „občanskou válku o nízké intenzitě“. Svoji volbu terče vysvětlila jako odplatu za Kunevu a za smrt mladého graffiťáka Barnse, kterého v září zabil elektrický proud, když jej na jiné stanici ISAP pronásledovala bezpečnostní služba. V minulosti skupina zaútočila na policejní stanici v západoaténském proletářském předměstí Aegaleo. V komuniké uveřejněném na aténském IMC skupina, která si říká Gangy peramských extremistů svědomí (Perama je dělnická čtvrť poblíž Piraea), mimo jiné prohlašuje:

“(…) Tak jsme vymazali dvě vlakové soupravy ISAP a vyvolali rozruch. Neváhali jsme sabotovat linku, kterou dojíždí všichni, kdo jsou smířeni se sterilní přepravou z práce do práce, z domova a domů, z destinací a na destinace jejich volného času. Možná tak na jejich tvářích nahradíme rybí pohled apatie a lhostejnosti energičtějšími a napjatějšími pohledy.

Ať zřídí, kolik fungujících stanic chtějí, bezpečnost přepravy bude od nynějška zpochybněná. Volná přeprava lidí jakožto produktů se ve velících centrech metropole změní ve volnou přepravu nejistoty.

Naše nejvřelejší přání a úctu posíláme Konstantině Kunevě za její důstojný postoj proti politickým zlodějům těl, kteří si ji chtěli koupit místem na svých volebních kandidátkách. Byť v rámci reformistického syndikalismu, postavila se proti otrocké bídě většiny svých spolupracovnic. Nechť se útok proti ní, který provedli hajzlové placení ???????, a to za spoluviny managementu ISAP, nechť se stane příkladem, jak za syndikalistické požadavky, i když nemohou být příliš nebezpečné, desateronásobně odplácí mlátičky zaměstnavatelů. Zákonným požadavkům zaměstnanců se vždy nedostává stejně zákonné reakce zaměstnavatelů.”

This entry was posted in Blog - česky, Čeština, Řecko 2008-2009. Bookmark the permalink.

Comments are closed.