Leninismus proti revoluci – 2. část

leninismuspřátelé internacionalistické komunistické skupiny

Leninismus proti revoluci – 2. část

O B S A H

Mezinárodní politika bolševiků

Interimperialistická diplomacie a zardoušení revoluční ruptury v Leninově epoše

Vztahy s revolučními skupinami a bolševická politika, která řídí Komunistickou internacionálu

Fundamentální dualismus

Dodatek 1: Leninismus jako trvalá kontrarevoluce

Dodatek 2: Státní terorismus proti proletariátu

PDF

Zdroj

This entry was posted in Blog - česky, Čeština, Komunismus, Leninismus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.