Tout autour du rond-point

| Français |

“Tout autour du rond-point”
chanson pour la poursuite du mouvement

Tout autour du rond-point
Y’a des femmes et des hommes
Qui portent un gilet jaune
Et qui bloquent le rond-point
Tout autour du rond-point
On a mis des pancartes
Qui crient « on n’a plus rien »
Pas écrites comme un tract
Sur le sol du rond-point
Y’a une femme qui meurt
Dans le premier matin
L’effroi et la fureur
Mais autour du rond-point
On n’a rien remballé
On n’a rien retiré
Et on ne lâchera rien

Tout autour du rond-point
On parle de la galère
De s’chauffer en hiver
Et vivement le printemps
Et les courses d’Auchan
Qui nous coûte une fortune
Comme si c’était la lune
De nourrir ses enfants
Et puis y a c’qui nous tue
Ces boulots qu’on vomit
Quand tu penses que Marie
Sa retraite suffit plus
A soixante-quatorze ans
Elle distribue des pubs
Y’en a bien trois mètre cube
On lui paie un quart temps

C’est vrai qu’sur les ronds-points
Y’a un drapeau d’la France
Tu crois qu’c’est une défense
En ces temps incertains
En même temps cette France
Elle nous l’a matraqué
Et d’puis l’temps des tranchées
Elle trahit not’ confiance
La France c’est du discours
Au service d’un empire
Elle trahira toujours
Il faut s’attendre au pire
La France c’est une entrave
Entre les prolétaires
Comme si l’esclavage
S’arrêtait aux frontières

En partant du rond-point
On a rejoint la grève
La grève qui soulève
La grève qui rend fort
On n’est plus des milliers
A bloquer des ronds-points
Nous sommes des millions
Plus rien ne nous retient
Nous avons pris les ports
Et nous tenons la rue
Le pouvoir s’évapore
Il ne nous effraie plus
Et à l’assaut du ciel
On salue les étoiles
Et on rit et on pleure
A la grève éternelle
En partant du rond-point
En partant du rond-point
En partant du rond-point…

| English |

“All around the roundabout”
song for the continuation of the movement

All around the roundabout
There are women and men
Wearing a yellow vest
And blocking the roundabout
All around the roundabout
We put some banners up
Proclaiming “we have nothing left”
Not written like a leaflet
On the floor of the roundabout
There’s a woman who dies
In the first morning
Fear and fury
But around the roundabout
We haven’t pack up anything
We haven’t removed anything
And we won’t give up

All around the roundabout
We’re talking about the difficulty
Of heating up in winter
We’re waiting for springtime
And shopping at the supermarket
Which costs us a fortune
As if it was asking for the moon
To feed our children
And then there’s what kills us
These jobs that make us puke
While thinking that Marie
Her pension is not enough
She’s seventy-four years old
And distributes ads
There must be three cubic meters
She’s paid as quarter time

It’s true that on the roundabouts
There’s a flag of France
You think it’s a defense
In these uncertain times
At the same time this France
Bludgeoned us
And from the time of the trenches
She betrays our trust
France it’s just a speech
In the service of an empire
She will always betray
You have to expect the worst
France it’s an obstacle
Between the proletarians
As if slavery
Would stop at the borders

Starting from the roundabout
We joined the strike
The strike that raises
The strike that makes us strong
There are no longer thousands of us
To block roundabouts
There are millions of us
There’s nothing left to hold us back
We took the ports
And we hold the streets
The power is vanishing
It no longer frightens us
And storming heaven
We greet the stars
And we laugh and we cry
To the everlasting strike
Starting from the roundabout
Starting from the roundabout
Starting from the roundabout…

| Čeština |

„Na kruhovém objezdu“
píseň pro pokračování hnutí

Na kruhovém objezdu
Jsou ženy a muži
Kteří nosí žluté vesty
A blokují onen kruhový objezd
Na kruhovém objezdu
Visí transparenty
A na nich stojí „nemáme už nic“
Nejsou napsané jako letáky
Na zemi na kruhovém objezdu
Leží žena, která umírá
První ráno
Strach a vztek
Ale na kruhovém objezdu
Jsme to nezabalili
Nic jsme neodstranili
A nevzdáme to

Kolem kruhového objezdu
Mluvíme o potížích
Jak si v zimě zatopit
A o čekání na jaro
A o nákupech v Lidlu
Které nás stojí celé jmění
Jako kdyby to bylo něco extra
Živit své děti
A pak je tu to, co nás zabíjí
Práce, z které je nám na blití
Když si pomyslím, že Marie
Její penze nestačí
V sedmdesáti čtyřech letech
Distribuuje reklamní letáky
Tři krychlové metry
Platí ji čtvrtinový úvazek

Je fakt, že na kruhových objezdech
Vlaje vlajka Francie
Myslíš si, že je to obrana
V těchto nejistých časech
Ale tahle Francie
Nás zmlátila obušky
A pak taky od časů zákopů
Zrazuje naši důvěru
Francie, to je diskurs
Ve službách impéria
Vždycky bude zrazovat
Musíme se připravit na nejhorší
Francie je překážka
Mezi proletáři
Jako kdyby se otroctví
Mohlo zastavit na hranicích

Začali jsme na kruhových objezdech
Přidali jsme se ke stávce
Stávce, která roste
Stávce, která posiluje
Už nás nejsou tisíce
Kdo blokují kruhové objezdy
Jsou nás miliony
Už nás nic nezadrží
Zmocnili jsme se přístavů
A držíme ulice
Moc mizí
Už nám nenahání strach
A při dobývání nebe
Zdravíme hvězdy
A smějeme se a brečíme
Věčné stávce
Začalo to na kruhových objezdech
Začalo to na kruhových objezdech
Začalo to na kruhových objezdech

Comments are closed.