Comunicat sobre l’informe lliurat pel Departament d’Interior

Com associació Stop Bales de Goma valorem negativament l’informe lliurat per el Departament d’Interior a la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat del Parlament de Catalunya:

  1. No es diu a quina velocitat surten les pilotes de goma ni tampoc la força d’aquestes. Nosaltres afirmem que és molt superior (7 vegades) els 120 joules posats com a límit màxim per a ser considerades armes less-lethal en un estudi realitzat per al Parlament Europeu;
  2. No es mencionen les ferides que poden causar ni els nombre de ferits.
  3. No es contesta a les crítiques de ser una arma letal; en aquest sentit volem recordar la compareixença de la doctora Estrella Fernández en el sí de la comissió: http://stopbalesdegoma.org/informacio-medica
  4. No es mencionen els casos de denúncies penals encara oberts, és a dir totes aquelles de persones que van perdre un ull des de l’any 2009;
  5. Les xifres referides a indemnització no tenen a veure amb ferits de gravetat com pèrdues d’ulls;
  6. Finalment trobem ofensiu el següent paràgraf: “En els darrers temps s’ha detectat un increment del recurs a la jurisdicció penal, potser amb la creença de que les resolucions d’aquesta jurisdicció son més ràpides i més favorables als interessos dels perjudicats.” Si les víctimes no troben els responsables és perque els Mossos no els han lliurat davant dels jutges.
  7. El 2012 es van utilitzar 2 vegades (i no 1) en les 2 vagues generals (29 de març i 14 de novembre) causant 3 lesions a ulls. Fins que no confirmin l’ús de bales de goma a la vaga del 14N com confirmen els casos evidents i testimoniatges, tot el que diguin, TOT, no és creïble.

L’associació Stop Bales de Goma demana que s’abstinguin del donar-nos consells. Han perdut credibilitat, diguin el que diguin, escriguin el que escriguin.Ass. STOP Bales de Goma

This entry was posted in General and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *