Solidární akce s řeckými vzbouřenci a proti nepřátelům z KKE (Štrasburk)

Následující příspěvek se vrací k drobné události z března letošního roku. Jak si můžete přečíst v jeho první části – Komuniké – aktivisté Skupiny Krondštat napadli společný mítink Komunistické strany Francie (PCF) a Komunistické strany Řecka (KKE) a její odborové organizace PAME pořádaný pod heslem „Solidaritu s řeckým lidem“ ve Štrasburku. O tom, jak vypadá taková „solidarita“ v podání stalinistů v praxi a jak nesmírně se od ní liší skutečná třídní solidarita s bojujícími proletáři, si přečtěte v druhé části, v letáku „Těm, kteří z komunismu udělali nadávku“.

Rádi bychom zdůraznili, že závěrečný vzkaz: „Proto pro ty, kteří sní o tom, jak se zmocní moci a zotročí nás po svém, máme jen jedinou odpověď: postavíme se vám do cesty!“ ze Štrasburku není určen jen KKE, PAME a PCF, ale třeba také obskurní Dělnické komunistické organizaci (DKO), která se nás v českém prostředí pokoušela přesvědčit o tom, že (v Řecku) jsou to právě stalinisté, kteří reprezentují třídní boj, zatímco anarchisté a leví komunisté stojí na straně kapitálu. Buďme pro jednou optimisty a berme poslední příspěvek z webu DKO – „Dělnická komunistická organizace na základě kolektivního rozhodnutí ukončila v květnu 2012 svou činnost.“, jako odpověď na tento vzkaz.

Z francouzského originálu přeložila Třídní válka.

***

Komuniké

Hlásíme se k odpovědnosti za akci uskutečněnou 14. března ve Štrasburku. Byla to výstraha funkcionářům místní pobočky Komunistické strany Francie (PCF) a Komunistické mládeže, kteří si pozvali europoslance KKE a vedoucí činitele PAME, řeckých stalinistických odborů, na údajný mítink mezinárodní solidarity s řeckým lidem.

Protože považujeme příjezd a oficiální vysvětlení návštěvy KKE ve Štrasburku za urážku sociálního boje a ofenzivy řeckého lidu proti Trojce, státu a kapitalismu. Protože zde, stejně jako jinde ve světě, bojujeme proti autoritarianismu a proti kontrole a represi. Protože tady, stejně všude na světě, považujeme v třídní válce stalinisty za své smrtelné nepřátele.

Protože považujeme stalinistickou represi, jak ji předvedla komunistická strana Řecka, když se postavila proti vzbouřenému davu usilujícímu vzít útokem parlament v Athénách v den generální stávky 20 října 2011, za logické pokračování historických kolaborantských a represivních pozic stalinistické moci jako takové.

Protože považujeme onu stalinistickou akci z 20. října za nové vyhlášení otevřené války sociálnímu hnutí, jeho povstalecké síle a jeho revolučnímu významu.

Protože dnes, stejně jako v minulosti považujeme naše nepřátele stalinisty za přední klíčovou oporu státu během vzpour a nepokojů, sociálních a lidových hnutí.

Protože potvrzujeme naši aktivní a úplnou solidaritu s řeckými anarchistickými a revolučními bojovníky v době, kdy třídní válka zuří s vysokou intenzitou, stejně jako naši aktivní a naprostou solidaritu se všemi povstalými řeckými lidmi, s těmi, kteří stávkují, okupují, vyvlastňují v rámci tohoto poměru sil proti státu a kapitálu.

Hlásíme se k tomu, že jsme potagovali fasádu budovy, v níž byli přijati naši nepřátelé z KKE, a vhodili dovnitř několik desítek letáků, což v Komunistické mládeži vzbudilo strach a urychlilo konec mítinku. Tato akce je varováním všem štrasburským stalinistům a aktem solidarity s bojujícími řeckými anarchisty pronásledovanými KKE a s revolučním sociálním hnutím krutě omezovaným a potlačovaným PAME.

NEZAPOMENEME, NEODPUSTÍME

MEZINÁRODNÍ SOLIDARITU S TĚMI, KTEŘÍ V ŘECKU BOJUJÍ ZA SOCIÁLNÍ REVOLUCI A PROTI VŠEM JEJÍM NEPŘÁTELŮM

Skupina Krondštat

***

Těm, kteří z komunismu udělali nadávku…

…leták v tuto chvíli distribuovaný u Maison des Associations, kterým chceme nasrat stalinisty a vyjádřit solidaritu se vzbouřenci bojujícími v Řecku

V době, kdy kapitál útočí na naše životy, sílí odhodlanost a vůle nenechat si to líbit a stále více lidí nemá co ztratit tváří v tvář zhoršování svých životních podmínek. Nepokoje, ke kterým došlo 12. února v Athénách, ještě více odhalily odhodlání těch, kteří se rozhodli, že už toho bylo dost a že už tento systém nechtějí. Když vzbouřenci napadli ty, kteří nás všechny po celém světě vyvlastňují, jasně ukázali, že revolta nemá hranice: útoky na fízly, vypalování bank, rabování jako útok na soukromé vlastnictví atd. Hlubokou revoluční podstatu těchto akcí není nutné dokazovat: roztržka mezi těmi, kteří brání tento svět a těmi, kteří ho napadají, se rýsuje stále jasněji.

A co se nestalo, dnes si sem přijedou nějací potentáti, aby nám udělali mítink – debatu na téma „solidarita s řeckým lidem“ a přivezou si s sebou Giorgise Toussase, europoslance za Komunistickou stranu Řecka (KKE) a celostátního předáka PAME. Zvedá se nám žaludek, když vidíme týpky jako je on vykládat o „solidaritě“ s bojem, proti kterému on sám a jeho kumpáni z Komunistické strany Řecka podnikají všechny možné prasárny. Chcete příklady? Prosím:

20. října 2011 ukázala KKE zastoupená gangstery ze svých odborů PAME svou odpornou tvář. Připomeňme si události toho dne: druhý den generální stávky, demonstrace právě dorazila před parlament, kde tvoří odborářští ranaři jasně útočnou linii, vyzbrojenou obušky, helmami a železnými zátarasy před zátarasy policejními. Fízlové velmi spokojení, když vidí, jak za ně nechutnou represivní práci dělá někdo jiný. Jasným cílem této demonstrace síly je ochránit parlament, zabránit demonstrantům, aby do něj vnikli a udělali s ním to, co si zaslouží každý symbol moci: spálit na prach. Proto vypukly střety mezi těmito ochránci buržoazního řádu a rozzuřenými proletáři, kteří se postavili proti fízlovské práci těchto nových rudých gard.

Ti hajzlové to přitom nezkouší poprvé – rudá vlajka, kterou tak hrdě nosí na konci svých obušků, je nasáknutá krví tisíců zavražděných proletářů. Během občanské války (1945 – 1949) strana v rámci čistek, v horách a ve vězeních, zlikvidovala téměř všechny anarchisty a trockisty. O patnáct let dříve končila opozice vůči stranické linii popravou z rukou zabijáků z OPLA (Organizace obrany lidového boje). Tato policie působila také v kriminálech a hrála roli pomocných bachařů, když napadala a udávala všechny, kteří stáli proti ní.

Blíže k současnosti, 15 listopadu 1995 vypukly střety mezi mladými rebely a ranaři z KKE a PASOK během okupace Polytechniky. PASOK se tehdy pasoval na domácího pána a byl násilím, pomocí tyček, vyhozen ven. 17. listopadu 1998 policejní zásahová jednotka (MAT) ruku v ruce se svými nerozlučnými přáteli gangstery z KNE (mládežnická organizace KKE) napadla anarchistický blok a zatkla 160 lidí. Během nepokojů v prosinci 2008 dělaly ty samé svině vše proto, aby revoltu uklidnily a zpracovaly ji na klidný a mírumilovný protest! Vyděšení vyhlídkou na zevšeobecnění riotů zruší týdny plánovanou demonstraci 9. prosince a pokusí se zablokovat shromáždění v Athénách, udávat „výtržníky“ a plivat na vzpouru, které se nemohou zmocnit, ani ji využít pro svou politickou moc.

KKE dobře skrývá svou žízeň po kontrole a moci, ale její kontrarevoluční povaha zůstává jasná. Když se snaží zničit odhodlání rozzuření proletářů, ať už jsou to anarchisté, komunisté či prostě jen odvážní účastníci revolty, ukazuje důvod své existence stejný dnes jako před více šedesáti lety. Jestliže se staví na stranu bojující dělnické třídy, tak jako to dělají v případě řeckého ocelářství, svými činy se jasně podílí na zachování tohoto prohnilého světa. Napříč těmito historickými příklady stalinisté nesporně prokázali, na čí straně stojí: na stranu státu, moci a kapitálu. Nechtějí boj, který se vymyká jejich kontrole a sám se organizuje. Chtějí revoltu, která kráčí po přechodu pro chodce a která posiluje jejich prestiž. Proto KKE nebude nikdy bojovat za destrukci tohoto systému, ale za to, aby se zmocnila jeho kontroly jako strana pořádku. Mezi těmi, kteří brání tento svět, a těmi, kteří na něj útočí, už jsme si vybrali!

Proto pro ty, kteří sní o tom, jak se zmocní moci a zotročí nás po svém, máme jen jedinou odpověď: postavíme se vám do cesty!

Proletáři, kteří si pamatují

L’Alsace Libertaire, 14.března 2012

This entry was posted in Čeština, Řecko 2008-2009. Bookmark the permalink.

Comments are closed.