První číslo komunistické revue Třídní válka „PROSINEC 2008: Proletářská vzpoura v Řecku a další možné perspektivy třídní autonomie“

Aktualizace 12. 10. 2009: Technický problém s poškozenými archívy jsme odstranili. Rovněž nám byla poskytnuta pomoc a nyní jsou k dispozici i “klasická” kompletní PDF. Omlouváme se za komplikace.

S radostí oznamujeme, že se nám právě podařilo vydat první číslo komunistické revue Třídní válka. Revue věnované (a to navzdory tomu, že bude budoucnu nepochybně vycházet značně nepravidelně) kontinuální zkušenosti proletariátu v jeho revoluční praxi – komunistickému hnutí. Stejně jako od tohoto blogu si od ní slibujeme jediné: že bude přispívat k rozvíjení vědomí naší třídy, k rozvoji a zevšeobecnění jejího hnutí směřujícího k porážce kapitalismu a k vytvoření beztřídní společnosti – komunismu.

TV__-__TV01

Tematicky je první číslo komunistické revue Třídní válka věnováno proletářské vzpouře v Řecku v prosinci roku 2008. Vzpouře, která narušila dlouhé období téměř totálního triumfu kapitalistické kontrarevoluce na západě i východě Evropy novým výbuchem otevřeného třídního boje, znovuobjevením se proletariátu v ulicích. Vzpouře, která nám na krátký, ale důležitý okamžik ukázala obraz budoucnosti, která se může zrodit pouze z trosek přítomného.

Po téměř devíti měsících, které uběhly od chvíle, kdy poprvé vzplály ohně této revolty, přinášíme analýzy, chronologie a dokumenty vzešlé z prosincového hnutí. Časová prodleva mezi vydáním těchto dokumentů a událostmi, které loni v zimě otřásly nejen jihovýchodním cípem Evropy, nám umožnila vybrat pouze nejvýznamnější momenty řeckých sociálních bouří a sestavit takovou kolekci textů, které reprezentují jejich zásadní charakteristiky, ať už jde o hlubokou sociální kritiku kapitalismu zakládající možnost rozvíjení proletářské autonomie na straně jedné, nebo naopak o iluze a slabiny reprodukované samotnými vzbouřenci a postupně vyprazdňujícími podvratný obsah radikálních akcí.

Věříme, že stojí za to, podívat se ještě jednou, střízlivýma očima a kriticky, ale zároveň vášnivě a s nadějí na tuto aktivitu naší třídy. Ne pro kritiku či potěšení samo, ale v kontextu odkrývání historického programu proletariátu v jeho vlastním boji a tedy i v kontextu hledání revoluční perspektivy, pro poučení, která si z tohoto boje můžeme a musíme odnést do dalších bojů. Právě to je stále a všude úkolem komunistických minorit – nikoli pouhé popisy třídních bojů, ale pochopení jejich dynamiky a jasné pojmenování a prosazování programu proletářské revoluce proti kapitálu a námezdní práci.

Tímto vám tedy přejeme inspirativní četbu v duchu parafrázovaného hesla rebelů z Řecka:

SERTE NA ŘECKO 2008! BOJUJTE TADY A TEĎ!

PDF verze ke stažení na stránce Stahuj/Download.

POZOR:
Prosíme distributory, kteří by chtěli pomoci s distribucí komunistické revue Třídní válka, aby se ozvali na email: tridnivalka [at] yahoo [dot] com
Zároveň děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, přispívají či přispějí k šíření této revue.

This entry was posted in Activity of the group - Czech, Čeština. Bookmark the permalink.

Comments are closed.