Activity

- 2016 -

- 2015 -

- 2014 -

 • (cs) Ani s Ukrajinou, ani s Ruskem! – Budujme svůj vlastní, třetí tábor, tábor sociální revoluce! Online | PDF
 • (en) Neither Ukrainian nor Russian! – Let’s develop our own camp, the third camp, that of social revolution! Online | PDF
 • (fr) Ni Ukrainien, ni Russe ! – Développons notre propre camp, le troisième camp, celui de la révolution sociale ! Online | PDF
 • (it) Nè con l’Ucraina, nè con la Russia – Ampliamo il nostro fronte, quello della rivoluzione sociale Online | PDF
 • (es) ¡Ni Ucraniano ni Ruso! – Desarrollemos nuestro propio campo, el tercer campo, el de la revolución social Online | PDF
 • (es) Ni Ucrania ni Rusia! – Vamos a crear nuestro propio bando, el tercer bando, el de la revolución social! Online | PDF
 • (gl) Nin Ucraíno nin Ruso! – Desenvolvamos o noso propio campo, o terceiro campo, o da revolución social Online | PDF
 • (gr) Ούτε Ουκρανοί ούτε Ρώσοι! Ας αναπτύξουμε το δικό μας στρατόπεδο, το τρίτο στρατόπεδο, το στρατόπεδο της κοινωνικής επανάστασης! Online | PDF
 • (cs) Válečné přípravy Ruska a Ukrajiny – Show nebo realita? Online | PDF
 • (en) War preparations between Ukraine and Russia – Show or reality? Online | PDF
 • (fr) Préparatifs guerriers entre l’Ukraine et la Russie – Show ou réalité? Online | PDF
 • (ru) Подготовка войны между Украиной и Россией – СПЕКТАКЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? Online | PDF
 • (cs) Ukrajina: jen akce proletariátu může zastavit nacionalistickou hrozbu válkou Online | PDF
 • (en) Ukraine: only action of proletariat can stop nationalist threatening with war Online | PDF
 • (cs) Sýrie: boj pokračuje – „Den hněvu proti Al-Káidě a Assadovi“ Online | PDF
 • (en) Syria: the Struggle Continues – “Day of Rage Against Al-Qaeda & Assad” Online | PDF
 • (fr) Syrie: la lutte continue – « Journée de colère contre Al-Qaeda & Assad » Online | PDF
 • (pt) Síria: a luta contínua – “Jornada de Cólera contra a Al-Qaeda e Assad” Online | PDF
 • (it) Siria: la lotta continua – “Giornata dell’ira contro Al-Qaeda & Assad” Online | PDF
 • (ru) Сирия: борьба продолжается – “День гнева против Аль-Каиды и Ассада” Online | PDF
 • (tr) Mücadele Sürüyor – “El-Kaide’ye ve Esad’a Karşı Öfke Günü” (Suriye) Online | PDF

- 2013 -

 • (cs) Hrozba vzdušných úderů na Sýrii! Třetí světová válka? Žádnou válku, kromě třídní války! Online | PDF
 • (en) Airstrikes Threat On Syria! Third World War? No War But The Class War! Online | PDF
 • (fr) Menaces de frappes aériennes en Syrie ! Troisième guerre mondiale ? Une seule guerre, la guerre de classe ! Online | PDF
 • (es) ¡Amenaza de bombardeos en Siria! ¿Tercera Guerra Mundial? ¡Ninguna guerra sino la guerra de clases! Online | PDF
 • (cs) Třídní válka, 01/2013, bulletin: Nepokoje na švédských předměstích – Všichni jsme chuligáni, všichni jsme lůza! Zničme tuto kapitalistickou společnost bídy! Online | PDF
 • (en) Class War, 01/2013, bulletin: Riots on Swedish suburbs – We are all hooligans, we are the mob! Let’s destroy this capitalist society of misery! Online | PDF
 • (fr) Guerre de Classe, 01/2013, bulletin : Émeutes dans les banlieues suédoises – Nous sommes tous des hooligans, nous sommes de la racaille ! Détruisons cette société capitaliste de misère ! Online | PDF
 • (cs) (aktualizováno) Programové pozice Online
 • (en) (updated) Programmatical Positions Online
 • (fr) (mise à jour) Positions programmatiques Online
 • (es) Posiciones programáticas Online
 • (cs) EGYPT: Nic se nezměnilo, ale všechno začíná… Online | PDF
 • (en) EGYPT: Nothing has changed, but everything begins… Online | PDF
 • (fr) ÉGYPTE : Rien n’a changé, mais tout commence… Online | PDF
 • (el) ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Τίποτα δεν άλλαξε, όλα τώρα αρχίζουν… Online | PDF
 • (sh) EGIPAT: Ništa se nije promijenilo, ali vse počinje… Online | PDF
 • (es) EGIPTO: Nada ha cambiado, pero todo comienza… Online | PDF

- 2012 -

 • (cs) Když zisky kapitalistů padají, odpověď na proletářský odpor je krvavá Online | PDF
 • (en) When the capitalists’ profits fall, they respond to proletarian resistance with bloodbath! Online | PDF
 • (fr) Quand les profits des capitalistes s’effondrent, ceux-ci répondent à la résistance prolétarienne par un bain de sang ! Online | PDF
 • (cs) Masakr v Sýrii pokračuje Online | PDF
 • (en) Again and again more Blood-Baath in Syria Online | PDF
 • (fr) Encore et toujours plus de massacres en Syrie Online | PDF
 • (cs) Pozdrav bojujícím proletářům v Sýrii, Egyptě, tunisku… a na celém světě! Online | PDF
 • (en) Greetings to proletarians in struggle in Syria, Egypt, Tunisia… and all over the world! Online | PDF
 • (fr) Salut aux prolétaires en lutte en Syrie, Égypte, Tunisie,… et partout dans le monde ! Online | PDF
 • (el) Χαιρετισμός στους αγωνιζόμενους προλεταρίους στη Συρία, την Αίγυπτο, την Τυνησία… και όλον τον κόσμο! Online
 • (es) Saludos a los proletarios en lucha en Siria, Egipto, Túnez… y en todo el mundo Online
 • (de) Heil den kämpfenden Proletariern in Syrien, Ägypten, Tunesien… und überall auf der Welt! Online
 • نحية للبروليتاریين المناضلین في السوریا، المصر ، التونس، …. وفي کل مکان في العالم (ar) Online | PDF

- 2011 -

 • (cs) Třídní boj v Maghrebu a Mašreku… Třídní boj po celém světě… Online
 • (en) Class struggle in Maghreb and Mashrek… Class struggle worldwide… Online
 • (fr) Lutte de classe au Maghreb et au Machrek… Lutte de classe dans le monde entier… Online
 • (it) Lotta di classe nel Maghreb e nel Mashrek… Lotta di classe nel tutto il mondo Online
 • (de) Klassenkampf in dem Maghreb und dem Maschrek… Klassenkampf in der ganzen Welt… Online

- 2010 -

 • (cs) K výročí tzv. „sametové revoluce“ v Československu 1989 Online
 • (en) On the Anniversary of the so called “Velvet Revolution” in Czechoslovakia, 1989 Online
 • (cs) Několik úvodních tezí k rozvoji komunistické kritiky tzv. demokratických „revolucí“ Online
 • (en) Several Preliminary Thesis for Development of the Communist Critique of so called Democratic “Revolutions” Online

- 2009 -

 • (cs) Třídní válka 01 – „PROSINEC 2008: Proletářská vzpoura v Řecku a další možné perspektivy třídní autonomie“ PDF (6.5 MB)
 • (cs) Deklarace solidarity s bojujícími a stíhanými proletáři v Řecku!
  PDF (124 KB)
 • (cs) PRYČ S TYRANY A ZRÁDCI VŠEMI! Příspěvek ke komunistické kritice proletářského hnutí v Českých zemích rakousko-uherské monarchie 1914-1918 PDF (13 MB)
 • (en) DOWN WITH TYRANTS AND TRAITORS ALL! Contribution to the Communist Critique of the Proletarian Movement in the Czech Lands of the Austro-Hungarian Monarchy 1914-1918 PDF (1.6 MB)

Comments are closed.