Leták Internacionalistické komunistické skupiny na podporu stíhaných anarchistů z francouzského Tarnaku

Solidaritu s 9 „obviněnými z 11. listopadu“ ve Francii. Prolomme izolaci!

Proletáři, odmítněme se podřizovat protiteroristické kampani státu!

Antiterorismus je ideologií státního terorismu!

Po sabotážích na železničních drahách TGV ve Francii stát obvinil 9 proletářů (z nichž 5 je drženo ve vazbě) a vítězoslavně předstíral, že dopadl „zločinné spiknutí teroristů“. Zároveň na celém světě nabírá na obrátkách kapitalistický terorismus proti lidstvu. Rostoucí ceny potravin, masivní propouštění a škrty v sociálních dávkách, které přináší současná kapitalistická krize, vyhánějí stamilióny proletářů do ulic a připravují je o nejzákladnější prostředky k přežití. Kapitál a jeho státy každý den na celém světě zabijí hladem 25 000 proletářů (podle FAO), dalších 5000 zabijí v práci (podle ILO) a tisíce dalších proletářů povraždí střelbou a bombardováním v Iráku, Afghánistánu a na celém světě. A to ani nemluvě o všudypřítomném otravování lidského druhu a ničení Země kapitálem.

Terorismem je především to, že nás kapitál připravuje o prostředky nutné k životu!

Zároveň státy, jejich zákony a jejich policie tvrdě potlačují každou stávkovou hlídku, každou blokádu dopravy, každou demonstraci nebo akci, která se staví proti exponencionálnímu zhoršování podmínek přežití v kapitalismu. Proletáři, kteří narušují nedotknutelnou „svobodu pohybu práce, právo pracovat, prodávat a nakupovat…,“ jsou systematicky obviňováni, že „berou nevinné oběti jako rukojmí“ (tj. občany, kteří jsou poslušni buržoazního práva a pořádku), že je zastrašují a terorizují. Ve skutečnosti je to buržoazie, kdo se cítí terorizován zpochybňováním vlastnictví a svobody kšeftařin, a proto rozšiřuje svoji definici „terorismu“ na každou akci, která narušuje demokratický řád. To znamená, že zároveň:

  • Skrývá hluboce teroristickou povahu svého panství, a proto terorismus dává výlučně do téže kategorie jako násilné reakce proletariátu, čímž záměrně směšuje reakce, které mají třídní perspektivu, s reakcemi, které různé manipulace svádí k netřídním, reformistickým, náboženským, národně osvobozeneckým cílům;
  • Konsoliduje svůj právní, soudní a ideologický arzenál represí proti jakémukoli protestnímu hnutí, které útočí na kšeftařský řád;
  • Ideologicky rozděluje vykořisťované na „nevinné“ a „viníky“, „poctivé občany“ a „barbarské teroristy“;
  • A konečně izoluje proletáře, kteří se rozcházejí se sociálně demokratickým pacifismem, a tlačí jejich třídní bratry a sestry k tomu, aby je odsuzovali a distancovali se od nich.

Proti manévrům buržoazie je naprosto nutné trvat na tom, že:

  • Teroristické jsou především samotné základy demokratického systému vlastnictví a svobody a zákonné normy, které je chrání!
  • Podřizovat se protiteroristické kampani státu znamená přímo se podílet na represi každého protestu proti dennodennímu terorismu kapitálu vůči lidstvu!
  • Oněch 5 zavřených proletářů, podrobených nechutným tlakům výslechů a věznění, které je mají zlomit… jsou naši třídní bratři a sestry!

Nebuďme spolupachateli státního terorismu!

Solidaritu se všemi našimi potlačovanými třídními bratry a sestrami na celém světě!

Soudruzi tento leták je projevem naší bojující třídy, proto jej kopírujte a šiřte dál!

IKS – Internacionalistická komunistická skupina – listopad 2008

BP 33 – Saint-Gilles (BRU) 3 – 1060 Brussels – Belgium (pozor: neuvádějte jméno skupiny)
Email: info [at] gci-icg [dot] org – Naše tiskoviny na internetu: http://gci-icg.org
This entry was posted in Blog - česky, Čeština. Bookmark the permalink.

Comments are closed.