Extrakt z nové knihy o Pařížské komuně, Révolution et contre-révolution á Paris en 1870-1871

U příležitosti 130. výročí Pařížské komuny byla vydána na toto téma nová kniha ve francouzském jazyce Révolution et contre-révolution á Paris en 1870-1871. Tato kniha nepochází z provenience oficiálních badatelů či historiků, naopak se jedná produkt kritiky revolučního hnutí naší třídy a sleduje silné a slabé stránky této významné epizody v životě proletariátu. Emailem nám byl poslán anglický extrakt nejzajímavějších částí knihy, který zde zveřejňujeme.

Revolution_and_counter-revolution_in_Paris_1870-1871 (PDF)

This entry was posted in Blog - česky, Čeština, Pařížská komuna and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.