Category Archives: Řecko 2008-2009

Dopis řeckého anarchisty Iliase Nikolau z věznice Amfissa

V noci 13. ledna 2009 explodovalo zápalné zařízení složené z plynových bomb a benzínu u vchodu na (policejní) komisařství v Evomos (v soluňském kraji) a poškodilo okna, fasádu a ventilační systém. Krátce nato policie zatkla 26letého anarchistu Iliase Nikolau, který žil nedaleko odtamtud. Na Iliase byl společně s Dimitrou Sirianu a Kostakisem Halazasem před rokem vydán zatykač v souvislosti se stejným případem jako na Vaggelise Botzatzise (obvinění z několika žhářských útoků). Vaggelis byl podmínečně propuštěn 13. října 2008. 14. listopadu během hladovky v řeckých věznicích zbylá trojice přišla v doprovodu asi stovky soudruhů na soluňské komisařství. Den nato soudce rozhodnul, že na soud mohou čekat na svobodě. Dnes je Ilias obviněn z „výbuchu“ (těžký zločin), „výroby“ bomby a „provedení“ útoku (lehčí zločiny). Ilias obvinění popírá a nepřiznává ani, že byl „dopaden při činu“. Policie podnikla razii v domě jeho rodičů, u něj v práci a vtrhla i do domu jeho babičky, který je mimo město. Ilias byl umístěn do věznice Amfissa. Zde uveřejňujeme dopis, který napsal, neboť se v něm staví na stranu proletářské vzpoury, proti snahám buržoazie a jejích sociálně demokratických lokajů o obnovu sociálního smíru. Proti levičáckému a odborářskému reformismu a pacifismu, který proletáře znovu vtahuje do demokratické pasti, volá po sociální válce, avšak bez jasné perspektivy ozbrojeného povstání a sociální revoluce.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Komuna Patision

19. 3. 2009 v 8 hodin ráno skupina anarchistů obsadila budovu na rohu třídy Patision a ulice Skaramaga v Aténách (přímo mezi Polytechnikou a Vysokou školou ekonomickou). Uvnitř začali ihned pracovat. Instalovali soundsystem a nad rušnou třídou Patision začala znít podvratná píseň Carmen v podání Marie Kallas (která se podle mnohých tvrzení v této budově narodila). Každou hodinou do budovy přicházeli další a další lidé, aby dali vzniknout nové komuně Patision. Její blog naleznete na pat61.wordpress.com. Zde publikujeme zakládající text komuny. Plně se hlásíme k revolučnímu hodnocení prosincové revolty, které v něm aténští soudruzi nastiňují. Na druhou stranu jsme kritičtí k jejich představě komuny jako základny pro nový život teď a tady. Komunizaci společenských vztahů nelze realizovat voluntaristicky kdekoli a kdykoli se nám zamane. Komunizace je produktem a součástí revolučního proletářského boje, je jednou z tváří diktatury proletariátu. Mimo tento boj pokusy o ni nutně degenerují v sociálně demokratickou koncepci obrany „rudých bašt“, ať už má podobu komun, dočasných autonomních zón nebo socialismu v jedné zemi. Takovéto ostrůvky imaginární komunizace jsou totiž jen kompromisem s kapitálem a samy svým obsahem dříve či později začínají nevyhnutelně reprodukovat kapitalistické vztahy. Zároveň však musíme říci, že v rámci procesu revolučního boje si povstalý proletariát vytváří podobná centra či základny, ale ta nesmí být cílem sama o sobě, nýbrž musí být zcela podřízena potřebám boje a vítězství světové sociální revoluce.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Prohlášení Gangů peramských extremistů svědomí

V úterý 3. března ve velmi brzkých ranních hodinách bylo podpáleno šest vagónů Aténsko-piraejské železnice (ISAP). Podle očitých svědků i prohlášení vydaného skupinou, která se k útoku přihlásila, cestující ani zaměstnanci nebyli vystaveni žádnému nebezpečí, neboť byli předem požádáni, aby si vystoupili. Podle činitelů ISAP a zpráv z mainstreamových médií se celková škoda způsobená útokem pohybuje kolem 16 milionů euro. Když v 1 ráno přijel na konečnou stanici v bohatém severoaténském předměstí Kifisia poslední noční spoj, cestující v karnevalových maskách rozlili uvnitř benzín za skandování hesel, načež vystoupili a naházeli dovnitř Molotovovy koktejly. Oheň poškodil koleje, zničil celou soupravu a divoce se rozšířil na vedlejší vagóny a na střechu stanice. Ta se spolu s dalšími dvěma předchozími stanicemi stala pro blízkou budoucnost nepoužitelná. Skupina se označila za součást nové městské guerillové války, kterou vláda označuje za „občanskou válku o nízké intenzitě“. Svoji volbu terče vysvětlila jako odplatu za Kunevu a za smrt mladého graffiťáka Barnse, kterého v září zabil elektrický proud, když jej na jiné stanici ISAP pronásledovala bezpečnostní služba. V minulosti skupina zaútočila na policejní stanici v západoaténském proletářském předměstí Aegaleo. Zde je výňatek z komuniké této skupiny, která si říká Gangy peramských extremistů svědomí (Perama je dělnická čtvrť poblíž Piraea). Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Už nikdy nic nebude stejné

Následující text pochází ještě z prosince 2008. Přidáváme jej k našemu výběru dokumentů nedávného proletářského hnutí v Řecku, protože velmi dobře ilustruje silné i slabé stránky vzpoury a některých anarchistů v Řecku. Na jedné straně přichází s totální kritikou kapitalismu, ale na straně druhé jeho překonání spatřuje jen v jakési generalizované samosprávě. Otázka však zní, “Co spravovat?” S tím souvisí fakt, že rovněž postrádá jasnější perspektivu sociální revoluce a jejího obsahu.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

První komuniké obsazené opery

Během prvního únorového týdne obsadili tanečníci a tanečnice Národní operu (Ethniki Lyriki Skini) na jedné z nejrušnějších aténských ulic (Akadimias bulvár). Z této budovy se tak stalo další centrum odporu a kontrainformací v řeckém hlavním městě. Okupantům se dostalo aktivní podpory od celé škály bouřících se proletářů, včetně Odborového svazu uklízeček (PEKOP), jehož militantkám dál vyhrožují smrtí šéfové firmy OIKOMET, kteří stojí rovněž za vražedným útokem na K. Kounevu, k němuž došlo posledního prosince. Opera byla přejmenována na „Povstaleckou lidovou operu“ a 24 hodin denně funguje jako prostor pro diskuse, filmová promítání, představení a fóra o umění a tělu ve vztahu k boji proti policejnímu státu a společnosti spektáklu.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Poslední slovo budou mít pracující — ne mediální bossové

V sobotu 10. 1. 2009 zahájili radikální reportéři a novináři okupaci sídla Svazu aténských novinářů denního tisku (ESIEA), který funguje jako kontrolní instituce žurnalistiky v celém Řecku. Novináři vyzvali k sérii všeobecných shromáždění, které by otevřely debatu o povaze vysílání a podávání informací o nepokojích z prosince 2008 a jejich důsledcích a problémech s tím spojených. V pondělí 11. 1. svolalo Shromáždění osvobozeného ESIEA diskusi o „spektáklu“ a způsobech jak mu v žurnalistice čelit.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off