Category Archives: Řecko 2008-2009

Vzpoura ve věznici Chania

V sobotu 21. 3. 2009, zhruba v 13:00, se vzbouřili vězni ve věznici Chania na Krétě. Jen o několik málo hodin později (17:00) vyrazila k věznici z města Chania improvizovaná solidární demonstrace. Došlo ke krátkému obsazení místního rádia a k odvysílání solidárních poselství. Další solidární demonstrace se odehrála v neděli po obědě. Ve věznici s oficiální kapacitou 70 lidí se tou dobou nalézalo 157 vězňů. K dispozici měli jen 108 postelí (takže dva až tři se museli dělit o jedno lůžko), jeden záchod na 57 lidí a žádnou teplou vodu. Jakožto komunisté jednoznačně podporujeme boj našich třídních bratrů proti otřesným životním podmínkám a státnímu terorismu v podobě vězeňství. Zároveň však musíme konstatovat, že jejich prohlášení je dalším dokladem, že proletářské hnutí v Řecku začíná pozbývat svoji podvratnou sílu. Do vězeňské vzpoury již totiž nepřináší moment kritiky věznice a postavení vězně jako takových a už vůbec ne onoho velkého kapitalistického vězení, kterým je „život na svobodě“.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Bez tváře

Tento text se koncem února rozdával na aténských ulicích a pravděpodobně je produktem anarchofeministického myšlení. Přeložili jsme jej a uveřejňujeme jej proto, že dokladem sociálně demokratických ideologických pastí, které pro proletářské hnutí představuje feminismus. Text na jedné straně přináší důležitou a pravdivou kritiku postavení ženy v kapitalistické společnosti. Na druhé straně ovšem podvratný potenciál této kritiky neutralizuje pro kapitál neškodným rámcem boje proti „mužskému řádu“ a „mužskému pohledu na svět“. Jenže řádem tohoto světa není patriarchát, ale kapitalismus. Ten již na počátku vstřebal patriarchát do svých společenských vztahů, podřídil jej zhodnocování hodnoty a v průběhu svého historického vývoje a tedy i boje mezi proletariátem a buržoazií jej notně rozrušil a jeho zbytky transformoval tak, aby nadále sloužily zájmům kapitálu. Když proletářky a proletáři bojují proti kapitálu za své lidské potřeby, bojují tedy nutně i proti stávajícím genderovým rolím, jak o tom svědčí samotné třídní hnutí v Řecku. Buržoazní ideologie feminismu pomáhá v tomto boji kapitálu, neboť rozděluje a oslabuje naši třídu prosazováním falešné komunity zájmů mezi proletářkou a buržoustkou v boji proti „mužskému řádu“, kterýžto boj nemůže přinést nic jiného než reformu kapitalismu v podobě nové redefinice genderových rolí v rámci vykořisťovatelské třídní společnosti. V zájmu naší třídy je pouze revoluční boj proti kapitalismu a jen v jeho rámci budou proletářky a proletáři schopni společně a kolektivně podvrátit i genderové role a zničit pozůstatky patriarchátu ve společenských vztazích.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Prohlášení Gangů peramských extremistů svědomí

V úterý 3. března ve velmi brzkých ranních hodinách bylo podpáleno šest vagónů Aténsko-piraejské železnice (ISAP). Podle očitých svědků i prohlášení vydaného skupinou, která se k útoku přihlásila, cestující ani zaměstnanci nebyli vystaveni žádnému nebezpečí, neboť byli předem požádáni, aby si vystoupili. Podle činitelů ISAP a zpráv z mainstreamových médií se celková škoda způsobená útokem pohybuje kolem 16 milionů euro. Když v 1 ráno přijel na konečnou stanici v bohatém severoaténském předměstí Kifisia poslední noční spoj, cestující v karnevalových maskách rozlili uvnitř benzín za skandování hesel, načež vystoupili a naházeli dovnitř Molotovovy koktejly. Oheň poškodil koleje, zničil celou soupravu a divoce se rozšířil na vedlejší vagóny a na střechu stanice. Ta se spolu s dalšími dvěma předchozími stanicemi stala pro blízkou budoucnost nepoužitelná. Skupina se označila za součást nové městské guerillové války, kterou vláda označuje za „občanskou válku o nízké intenzitě“. Svoji volbu terče vysvětlila jako odplatu za Kunevu a za smrt mladého graffiťáka Barnse, kterého v září zabil elektrický proud, když jej na jiné stanici ISAP pronásledovala bezpečnostní služba. V minulosti skupina zaútočila na policejní stanici v západoaténském proletářském předměstí Aegaleo. Zde je výňatek z komuniké této skupiny, která si říká Gangy peramských extremistů svědomí (Perama je dělnická čtvrť poblíž Piraea). Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Už nikdy nic nebude stejné

Následující text pochází ještě z prosince 2008. Přidáváme jej k našemu výběru dokumentů nedávného proletářského hnutí v Řecku, protože velmi dobře ilustruje silné i slabé stránky vzpoury a některých anarchistů v Řecku. Na jedné straně přichází s totální kritikou kapitalismu, ale na straně druhé jeho překonání spatřuje jen v jakési generalizované samosprávě. Otázka však zní, “Co spravovat?” S tím souvisí fakt, že rovněž postrádá jasnější perspektivu sociální revoluce a jejího obsahu.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

První komuniké obsazené opery

Během prvního únorového týdne obsadili tanečníci a tanečnice Národní operu (Ethniki Lyriki Skini) na jedné z nejrušnějších aténských ulic (Akadimias bulvár). Z této budovy se tak stalo další centrum odporu a kontrainformací v řeckém hlavním městě. Okupantům se dostalo aktivní podpory od celé škály bouřících se proletářů, včetně Odborového svazu uklízeček (PEKOP), jehož militantkám dál vyhrožují smrtí šéfové firmy OIKOMET, kteří stojí rovněž za vražedným útokem na K. Kounevu, k němuž došlo posledního prosince. Opera byla přejmenována na „Povstaleckou lidovou operu“ a 24 hodin denně funguje jako prostor pro diskuse, filmová promítání, představení a fóra o umění a tělu ve vztahu k boji proti policejnímu státu a společnosti spektáklu.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off

Poslední slovo budou mít pracující — ne mediální bossové

V sobotu 10. 1. 2009 zahájili radikální reportéři a novináři okupaci sídla Svazu aténských novinářů denního tisku (ESIEA), který funguje jako kontrolní instituce žurnalistiky v celém Řecku. Novináři vyzvali k sérii všeobecných shromáždění, které by otevřely debatu o povaze vysílání a podávání informací o nepokojích z prosince 2008 a jejich důsledcích a problémech s tím spojených. V pondělí 11. 1. svolalo Shromáždění osvobozeného ESIEA diskusi o „spektáklu“ a způsobech jak mu v žurnalistice čelit.

Continue reading

Posted in Blog - česky, Czech, Řecko 2008-2009 | Comments Off