Euromayday - en ny begyndelse
 
Med nogle hundrede deltagere og aktioner ved firmaer, der giver deres ansatte usikre ("prekære") livsvilkår, var den første Euromayday i København en succes. Det var i høj grad også tilfældet andre steder i Europa.
 
Euromayday og fokuseringen på den neoliberale globaliserings ændring af arbejdsmarkedet er ét blandt en række tiltag for at føre globaliseringsbevægelsens politiske visioner, strategier og kamperfaringer "ned på jorden". Dvs. mere direkte ind i hverdags- og arbejdslivet, som det tager sig ud med de neoliberale forandringer, det undergår.
 
Den vellykkede Euromayday i Kbh. og de omfattende aktioner i Europa tror jeg kan være et godt afsæt for at arbejde videre herhjemme med et offensivt og europæisk projekt - og man behøver ikke vente til næste års 1. maj
EuroMayday 2005